Cilt 19, Sayı 1 (2006)

İçindekiler

Makaleler

Çamardı (Niğde) Çevresinde Paleosen-Eosen Yaşlı Kayaların Stratigrafisi, İri Bentik Foraminifer Sayısal Verileri ve Biyofabriği PDF
Şeyda PARLAR Muhittin GÖRMÜŞ Yaşar EREN
Andezitik Piroklastikler ile İlişkili Oluşmuş Halloysit Yataklarına Bir Örnek: Soğucak Halloysit Yatağı (Yenice-Çanakkale) PDF
Davut LAÇİN Mefail YENİYOL
İstanbul Bölgesi Taşocakları Bilgi Sisteminin Oluşturulması PDF
N. Enver ÜLGEN Mustafa KIZILTAŞ U. Gökhan AKKAYA, Ali KAHRİMAN
İstanbul Bölgesi Taşocakları Bilgi Sisteminin Oluşturulması PDF
Neriman RÜCKERT-ÜLKÜMEN, Ali KAHRİMAN
Description of the New Taxon Alosa Megalosoma N.SP., Extended Description of Alosa Brevicauda Nov. Nom. and Scorpaena Acanthophora and Associated Fauna of the Sarmatian of Pınarhisar/Thrace (Turkey) PDF
Neriman RÜCKERT-ÜLKÜMEN
Kadıköy-Kartal Raylı Taşıma Sisteminin Yeraltına Alınmasının Analizi PDF
İbrahim OCAK
Statistical Approaches to Estimate the Recurrence of Earthquakes in the Eastern Mediterranean Region PDF
İbrahim ÇOBANOĞLU Şaziye BOZDAĞ İsmail DİNÇER, Hamza EROL
2000-2002 Yıllarında Afyon Sultandağ Bölgesindeki Depremlerin (Mw ≥ 5.8) Etkileşimi PDF
Hakan ALP Serkan ÖZÇELİK Nihan SEZGİN, Ali PINAR
Dalga Şekli Ters Çözümünden 3 Kasım 2002 Denali Depreminin Kaynak Mekanizma Özelliklerinin Belirlenmesi ve Depreme İlişkin Coulomb Gerilme Değişiminin İncelenmesi PDF
Serkan ÖZÇELİK Hakan ALP Ali PINAR


ISSN: 1012-3741