PALEOMAGNETIC EVIDENCE OF THE ROTATIN OF IZNIK-MEKECE AREA

N. ORBAY N. BAYDEMİR O. GÜNDOĞDU
754 223

Öz


İznik-Mekece Alanı Dönmesinin Paleomağnetik Delili

Tam metin:

PDF