Gaz Hidratlar ve Önemi: Türkiye Çevresi Denizlerde Gaz Hidrat ve Sığ Gaz Aramaları

Neslihan OCAKOĞLU
861 489

Öz


Gas Hydrates and Their Importance: Investigation of Gas Hydrates and Shallow Gas in Seas Around Turkey 

Tam metin:

PDF