Metro Tünellerinde Kayaç Özelliklerinin Tasman ve Konverjansa Etkilerinin Araştırılması

İbrahim OCAK
603 915

Öz


Investigation of Effects of Rock Properties on Surface Settlement

and Convergence in Metro Tunnels


Tam metin:

PDF