TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMINI KULLANARAK KAYA MALZEMESİNİN ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN TAHMİNİ

İbrahim OCAK
1.122 389

Öz


ÖZ: Elastisite modülü (Ei) tünel ve madencilik kazıları ile kaya şev stabilitesi analizi gibi pek çok mühendislik projesinin tasarımında kullanılan önemli bir parametredir. Elastisite modülünün doğrudan belirlenebilmesi güç olup, deney için yüksek kalitede karotlar gerekmektedir. Bu nedenle elastisite modülünün tayini için dolaylı yollara da başvurulmaktadır. Literatürde değişik istatistiksel yöntemleri kullanarak elastisite modülünün kestirimini amaçlayan bu yöntemlerin en önemli eksikliği az sayıda veriye dayanmalarıdır. Bu çalışmada, İstanbul'daki metro kazıları kapsamında yapılan sondajlardan alınan karotlardan elde edilen 441 adet veri kullanılarak değişik litolojilerdeki kayaçların tek eksenli basınç dayanımları (UCS) ile elastisite modülü arasındaki ilişki araştırılmıştır. Sonuçta, tek eksenli basınç dayanımı ile elastisite modülü arasında kuvvetli bir ilişki olduğu ve bu ilişkiye dayanılarak elastisite modülünün yaklaşık olarak tahmin edilebileceği görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Elastisite modülü, tek eksenli basınç dayanımı, regresyon.Tam metin:

PDF