Cilt 42, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Synovial Fluid Antioxidant Vitamins and Trace Elements in Clinically Healthy and Arthritic Joints of Dromedary Camels PDF (English)
Aliasghar CHALMEH, Khalil BADIEI, Mehrdad POURJAFAR, Saeed NAZIFI
Sütçü Siyah Alaca İşletmelerinde Sığır Respiratuvar Sinsityal Virüsü ve Sığır Adenovirüs-3’ün Antikor İzleri, Seroepidemiyolojisi ve Risk Faktörleri PDF (English)
Mahsa FARZINPOUR, Khalil BADIEI, Mehrdad POURJAFAR, Mohsen GHANE, Karim ZARE
Kafkas ve Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Veteriner Hekimlik Mesleğine ve İstihdam Alanlarına Yönelik Görüşleri PDF
Pınar DEMİR, Aysun KOÇ UĞURLU, Erden Sedat ARSLAN
Dondurulmuş Boğa Spermalarında Spermatolojik Parametrelerin Konvansiyonel ve CASA (Bilgisayar Destekli Sperm Analiz) Yöntemiyle Değerlendirilmesi PDF (English)
Necmettin TEKİN, Ali DAŞKIN, Ongun UYSAL, Ergun AKÇAY, Mehmet Borga TIRPAN, Çiğdem ÇEBİ ŞEN
Impact of Diet Supplemented by Coconut Milk on Corticosterone and Acute Phase Protein Level under High Stocking Density PDF (English)
Majid SHAKERI, Ehsan OSKOUEIAN, Pardis NAJAFI
Yumurta Tavuğu Karma Yemlerine İlave Edilen Bazı Esansiyel Yağların Performans ve Yumurta Kalitesine Etkisi PDF
Mehmet Ziya KARAKULLUKÇU, Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ, Kanber KARA, Saadet TUGRULAY
Some Morphological Data of Various Stages of Linguatula Serrata PDF (English)
Farid REZAEI, Mosa TAVASSOLI, Mohammad HASHEMNIA, Sorraya NAEM, Maryam GHOLIZADEH
Contamination of Soil Samples of Public Parks with Toxocara spp. Eggs in Kermanshah, Iran PDF (English)
Omid GHASHGHAEI, Javad KHEDRI, Forouzan JAHANGIRI-NASR, Seyed HADI HASHEMI, Saeid R NOUROLLAHI FARD
Impact of Glutamine in Drinking Water on Performance and Intestinal Morphology of Broiler Chickens under High Stocking Density PDF (English)
Majid SHAKERI, Ehsan OSKOUEIAN, Pardis NAJAFI, Mahdi EBRAHIMI
Vaginal Fornix Discharge Cellularity and Its Leukocyte Esterase Activity for Diagnosis of Endometritis in Dairy Cows PDF (English)
Abolfazl HAJIBEMANI, Abdolah MIRZAEI, Hassan SHARIFIYAZDI, Abbas ROWSHAN GHASRODASHTI
Oxidative Status and Acute Phase Response in Post-transition Early- and Mid-lactation Holstein Cows and Their Correlations with Some Performance Records PDF (English)
Mehdi MOHEBBI-FANI, Maryam ANSARI-LARI, Saeed NAZIFI, Fatemeh ABBASI, Zahra SHABBOOEI
Analysis of Base-Apex Lead Electrocardiogram in Clinically Healthy Kermani Sheep PDF (English)
Javad TAJIK, Amir Saeed SAMIMI, Saeedeh SHOJAEEPOUR, Sajad JARAKANI
Effect of Different Intrauterine Oxytetracycline Treatment on Reproductive Performance of Dairy Cows with Clinical Endometritis and Determination of Oxytetracycline Residues in Milk PDF (English)
Meysam MAKKI, Hamid Reza GHEISARI, Mohammad Rahim AHMADI
Köpeklerin Ön Çapraz Bağ Kopuklarının Sağaltımında Tibial Plato Düzeltme Osteotomisi-TPLO ile Sağaltımı, Sonuçlarının Klinik ve Radyografik Olarak Değerlendirilmesi PDF (English)
Didar AYDIN KAYA, Kemal ALTUNATMAZ

Kısa Bildiri

Prevalence of American Foulbrood and Paenibacillus Larvae Genotypes in Bulgaria PDF (English)
Nikolina V. RUSENOVA, Parvan R. PARVANOV

Olgu Sunumu

Congenital Glaucoma in Two Cats and Surgical Repair with Trabeculectomy PDF (English)
Murat KİBAR, Abdulhekim YARBAG
Dişi Bir Kedide Piyometra ile Birlikte Seyreden Uterus Sarkomu Olgusu PDF
Zeynep GÜNAY UÇMAK, Ahmet SABUNCU, M. Ragıp KILIÇARSLAN, Kıvılcım SÖNMEZ, Seçkin ARUN, Esra KARAÇAM


                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.