Cilt 41, Sayı 1 (2015)

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Süt ve Süt İkame Yemleri ile Beslenen Dişi ve Erkek Holştayn Buzağıların Büyüme Performansları PDF (English)
Tahir BAYRIL, Orhan YILMAZ, Bahattin ÇAK
Multipleks PCR ile Sucuklarda Et Türlerinin Doğruluğunun Kanıtlanması PDF (English)
Osman İrfan İLHAK, Hüsnü Şahan GÜRAN
Sütçü İneklerde Doğum Öncesi ve Postpartum Endometritis ve Yumurtalık Kistlerinde IGF-I Düzeylerindeki İlişkinin Değerlendirilmesi PDF (English)
Mohammad Rahim AHMADI, Ali KADIVAR, Hamid Reza GHEISARI
Koyunlarda Fasciola hepatica Enfeksiyonunun Tespitinde Ekskresyon / Sekresyon Antijenleri Kullanılarak Dot-ELISA ve ELISA Tekniklerinin Karşılaştırılması PDF (English)
Heidar HEIDARI, Hamidreza ZAHIRI, Jamal GHAREKHANI, Azam HOSSEINI, Saeideh AEINEH
Sıçanlarda Melatoninin Bazı Organlarda Alüminyum Birikmesi Üzerine Koruyucu Etkisi PDF (English)
Florin MUSELIN, Eugenia DUMITRESCU, Romeo CRISTINA, Alexandru DOMA, Alexandra TRIF
Gaz Kromotografi Tekniği ile Kuşkonmazda Yağ Asidinin Tespiti PDF (English)
Zehra HAJRULAI-MUSLIU, Risto UZUNOV, Biljana STOJANOVSKA-DIMZOSKA, Elizabeta DIMITRIEVSKA-STOJKOVIC, Aleksandra ANGELEVSKA, Velimir STOJKOVSKI
Sisteaminin Koyun Embriyo Bölünme Oranlarına Etkileri PDF (English)
Sinem Ö ENGİNLER, Özen B. ÖZDAŞ, Asiye İ. SANDAL, Ramazan ARICI, Mehmet C. GÜNDÜZ, Alper BARAN, Çağatay TEK, Mehmet R. KILIÇARSLAN, Kemal AK
Albendazol Duyarlıya Karşı Albendazol Dirençli Nematodlar - Mitokondrial Ultra-Strüktürel Değişiklikler PDF (English)
Romeo T. CRISTINA, Eugenia DUMITRESCU, Marius C. PENTEA, Adrian C. STANCU, Florin MUSELIN
Nematodirella cameli‘nin 18S rDNA ve Sitokrom c Oksidaz Subunit 1 (C01)’e Dayalı Genetik Karakterizasyonu PDF (English)
Hassan SHARIFIYAZDI, Nasrin MOGHADDAR, Imaneh DELAVARI, Sedigheh GORJIPOOR
Kıymalarda Bazı Patojenlerin İzolasyon ve İdentifikasyonu PDF
Meryem AYDEMIR ATASEVER, Mustafa ATASEVER
Veteriner Hekim ve Veteriner Fakültesi Öğrencilerinde Nazal Metisilin Dirençli Stafilokok (MD-KNS) Taşıyıcılığı PDF (English)
Mehmet Ali YILMAZ, Özkan ASLANTAŞ, Burçin ÖZER, Ebru Şebnem YILMAZ
Tarantula Cubensis Ekstraktının Koyunlardaki Elektrokardiyografik Durum ve İz Elementler Üzerindeki Etkileri PDF (English)
Remzi GONUL, Lora KOENHEMSİ, Handan AYDIN, Tevfik GULYASAR, Hasret DEMIRCAN YARDIBI, Erman OR, Gulhan HOSTURK, Abdulkadir UYSAL, Bora BARUTCU
Kurşun Asetata Maruz Kalan Diyabetik Erkek Sıçanlarda Vitamin C (Askorbik Asit)’nin Koruyucu Etkisi: Kan Biyokimyasal Parametreleri ve Testis Histopatolojisinin Değerlendirilmesi PDF (English)
Alireza AYOUBI, Reza VAIZADEH, Arash OMIDI, Mohsen ABOLFAZLI
Gerze Horoz ve Tavuklarında Larynx, Trachea ve Syrinx’in Anatomik Yapısının Belirlenmesi PDF
Burcu ONUK, Murat KABAK, M. Yavuz GÜLBAHAR, Y. Betil KABAK, Beste DEMİRCİ, M. Önder KARAYİĞİT, M. Erdem GÜLTİKEN

Durum Raporu

Son Çeyrek Yüzyılda Bosna Hersek'te Süt Üretimi PDF (English)
Vedad SAKIC, Cazim CRNKIC

Olgu Sunumu

Diareli Bir Holştayn Buzağıda Atriyal Fibrilasyon PDF (English)
Aliasghar CHALMEH
Bir Kedide Sekonder Inflamatorik Meme Karsinomasi? Klinik ve Sitolojik Bulgular PDF (English)
Tuğba Seval Fatma TOYDEMIR, Özge ERDOĞAN, Esra KARAÇAM, Gülay YÜZBAŞIOĞLU ÖZTÜRK, İsmail KIRŞAN

Derleme

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Kavramına Genel Bakış PDF
Özge ÖZGEN ARUN, Karlo MURATOĞLU, Funda YILMAZ EKER


                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.