Cilt 40, Sayı 2 (2014)

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Detection of Single Nucleotide Polymorphism in the 5'-Untranslated Region (5'UTR) of Lactoferrin Gene and Its Association with Clinical Mastitis in Cattle PDF
Abolfazl HAJIBEMANI, Hassan SHARIFIYAZDI, Abdolah MIRZAEI
Seroprevalence of Brucellosis in Livestock in Khuzestan Province, Southwest of Iran, 2008-2012 PDF (English)
Ehsan Gharib MOMBENI, Manoochehr Gharib MOMBEINI, Mehdi Khalaj, Reza ASADI, Abdul Amir REZAEI, Karim AMIRI, Samed BROMAND, Mostafa KENARKOHI, Afshin Gharib MOMBENI
Türkiye’de Veteriner Hekimlerin, Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin ve Kanun Uygulayıcıların Hayvan Haklarına Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma PDF
Burcu KOÇ, Havva ALTUNÇUL, Gönül FİLOĞLU
İneklerde Ovsynch Protokolünde İkinci Gonadotropin-Releasing Hormon (GnRH) Enjeksiyonu Yerine Human Chorionic Gonadotropin (hCG) Kullanımının Etkinliğinin Araştırılması PDF
Mehmet KÖSE, Mesut KIRBAŞ, Bülent BÜLBÜL, Ahmet OYAR
KLİNİK AÇIDAN SAĞLIKLI VE İSHALLİ SİYAH ALACA IRKI BUZAĞILARDA ST SEGMENTİNİN SÜRESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PDF (English)
Aliasghar CHALMEH, Mehrdad POURJAFAR, Mojtaba NAGHIB
Pet Hayvan (Kedi-Köpek) Sahiplerinin Veteriner Kliniklerine İlişkin Beklentileri PDF
Pınar DEMİR, Aysun UĞURLU KOÇ
ANÖSTRUS DÖNEMİNDE YAĞLI KUYRUK KOYUNLARA UZUN SÜRELİ PROGESTAGEN UYGULAMASINI TAKİBEN YAPILAN hCG VEYA GnRH ENJEKSİYONUNUN REPRODÜKTİF PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Abdolah MIRZAEI, Maghsod REZAEI, Javad ASADI
EHRLICH ASCITES TÜMÖRÜ İLE BALB-C FARELERDE OLUŞTURULMUŞ SOLİD TÜMÖR MODELİNDE CURCUMİNİN APOPTOZ ÜZERİNE ETKİLERİ PDF (English)
Elif Ilkay IKITIMUR-ARMUTAK, Mehmet GURTEKIN
Ratlarda Pentadekafluorooktanoik Asit ile Oluşturulan Karaciğer Hasarı Üzerine Üzüm Çekirdeği ve Kolşisinin Etkisi PDF
Ayhan ATASEVER, Duygu YAMAN, Akın TEMEL
KURU DÖNEMDE OTLATILAN GEBE KOYUNLARIN PLAZMALARINDA SELENYUM, BAKIR, ÇİNKO, MANGAN VE ONLARLA İLİŞKİLİ ANTİOKSİDAN ENZİMLER PDF
Mehdi MOHEBBI-FANI, Abdollah MIRZAEI, Saeed NAZIFI, Mohammad Reza TABANDEH, Zahra SHABBOOEI
KOYUN DENEYSEL ENDOTOKSEMİ MODELİNDE ELEKTROKARDİYOGRAFİ PARAMETRELERİNDEKİ VE SERUM KARDİYAK BİYOMARKIRLARDAKİ DEĞİŞİMLER PDF (English)
Aliasghar CHALMEH, Mehrdad POURJAFAR, Khalil BADIEI, Saeed NAZIFI, Seyed Mohamad Mehdi HEIDARI, Mahdi HEIDARI, Marzieh BABAZADEH
KARACİĞER APSELİ SIĞIRLARDA SERUM PROTEİNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF (English)
Javad TAJIK, Saeed NAZIFI, Fatemeh ABBASI
Kıl Keçisi ve Saanen × Kıl Keçisi Melezi (F1 ve G1) Oğlakların Besi Performansı ve Et Yağ Asidi Kompozisyonu PDF
Bulent EKIZ, Alper YILMAZ, Akin YAKAN, Cuneyt KAPTAN, Hulya HANOGLU
İRANIN MERKEZİNDE BULUNAN ISFAHAN BÖLGESİNDE GELENEKSEL SİSTEMLE BAKILAN YEREL TAVUKLARDAKİ GASTROİNTESTİNAL HELMİNTİK ENFEKSİYONLAR
Hassan NAYEBZADEH, Amin AHMADI DEZAKI, Mansoor EBRAHIMI
ANAL KESE BEZİ ADENOKARSİNOMALARININ KANTİTATİF MORFOLOJİ YÖNTEMİ İLE SUBTİPLENDİRİLMESİ PDF (English)
Radostin SIMEONOV
İstanbul’da Sivrisinek Türlerinin (Diptera: Culicidae) Kompozisyonu PDF
Kerem ÖTER, Erkut TÜZER

Kısa Bildiri

KÖPEKLERDE KSİLAZİN-KETAMİN ANESTEZİSİNİN GÖZ İÇİ BASINCI ÜZERİNE ETKİSİ PDF (English)
Murat KARABAĞLI, Kürşat ÖZER, Işıl ŞAHİN

Olgu Sunumu

BİR DİŞİ KÖPEKTE GÖRÜLEN KLİNİK FÖTAL MASERASYON VE POSTTRAVMATİK UTERUS RUPTURU VAKASI PDF (English)
Ivan FASULKOV, Anatoli ATANASOV, Anton ANTONOV
BİR KEDİDE ANESTEZİYE BAĞLI ÖZEFAGEAL STRİKTÜR PDF (English)
Nilgün GÜLTİKEN, Didem PEKMEZCİ, Serhan Serhat AY, Ece KOLDAŞ, Aykut GRAM


                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.