Cilt 28, Sayı 1 (2002)

İçindekiler

Araştırma Makalesi

MANYAS (KUŞ) GÖLÜNDEKİ TATLISU KOLYOSU (CHALCALBVRNUS CHALCOIDES)'NUN PARAZİT FAUNASI ÜZERİNE İNCELEMELER VE TÜRKİYE HELMİNTH FAUNASI İÇİN YENİ BİR TÜR KAYDI (DACTYLOGYRUS CHALCALBURNI) PDF
M. Oğuz ÖZTÜRK, F. Naci ALTUNEL
BİR KÖPEKTE EHRLICHIOSIS OLGUSU PDF
Tamer DODURKA, Utku BAKIREL
YÜKSEK ISI UYGULAMASI İLE ÜRETİLEN "TÜRK SUCUKLARINDA" STARTER KÜLTÜR KULLANIMI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR PDF
Nejlet FİLİZ
HİPOTİROİDİLİ BİR KÖPEKTE ELEKTROKARDİYOGRAFİK ve EKOKARDİYOGRAFİK DEĞİŞİKLİKLER
Remzi GÖNÜL, Utku BAKIREL, Tamer DODURKA
IBV - İNFEKSİYÖZ BRONŞİTİS VİRUSU'NUN ÜÇ PATOJEN SUŞU İLE İNFEKTE EDİLEN CİVCİVLERDEKİ NEFROLOJİK BULGULARIN HİSTOPATOLOJİK KARŞILAŞTIRILMASI PDF
İbrahim FIRAT, Tahsin YEŞİLDERE
RELATION OF ARTERIAL VASCULARIZATION OF THE KIDNEY AND THE ADRENAL GLAND OF THE GERMAN SHEPHERD DOGS PDF
İbrahim KÜRTÜL, Nejdet DURSUN, Sami ÖZCAN
JAPON BILDIRCINLARINDA (Coturnix Coturnix Japonica) HİPERTİROİDİZM VE HİPOTİROİDİZMİN CANLI AĞIRLIK İLE KARKAS DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ PDF
Murat ARSLAN
REDUCTION OF EARLY TWIN PREGNANCY TO SINGLE PREGNANCY IN THE MARE BY CRUSHING PDF
Huriye HOROZ KAYA, M. Ragıp KILIÇARSLAN, Serhat ALKAN, Kemal AK, Güven KAŞIKÇI, Çağatay TEK
THE EFFECTS OF PHYSICAL EXERCISE ON PLASMA LIPID AND PROTEIN PROFILE IN RACE HORSES PDF
Mukaddes ÖZCAN, Murat ARSLAN, Ülker ÇÖTELİOĞLU, Utku BAKIREL
THE EFFECTS OF PHYSICAL EXERCISE ON SOME PLASMA ENZYMES AND Ca AND P LEVELS IN RACE HORSES
Murat ARSLAN, Mukaddes ÖZCAN, Cevdet TOSUN, Ülker ÇÖTELİOĞLU, Erdal MATUR
SERUM ZINC, COPPER AND ALPHA TOCOPHEROL CONCENTRATIONS IN DOGS WITH ECZEMA PDF
Alev AKDOĞAN KAYMAZ, Tuncay ALTUĞ, Utku BAKIREL, Remzi GÖNÜL, Ömer GÜZEL, Hüseyin TAN
THE EFFECT OF DIETARY SUPPLEMENTATION OF ZINC AT TOXIC LEVEL ON THE PERFORMANCE AND THE ZINC CONCENTRATIONS OF SOME TISSUES IN BROILERS PDF
Derviş ÖZÇELİK, Şefik DURSUN, Recep KAHRAMAN, Neşe KOCABAĞLI, Gülsüm E. ÖZTEKİN
TRANSGENİK BİYOREAKTÖRLERDE REKOMBİNANT PROTEİNLERİN ÜRETİMİ PDF
Haydar BAĞIŞ
VETERİNER TOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN TRAKYA BÖLGESİ'NİN ZEHİRLİ BİTKİLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARI. Trakya BölgesPndeki Zehirli Bitki Türlerinin Yöredeki Yayılışları ile İçerdikleri Etken Maddelerin Kalitatif Yönden Saptanması PDF
Tülay BAKIREL
İSTANBUL'DA KASAPLIK KOYUN VE KOYUN ETİ PAZARLAMASINDA ARACI MARJLARI PDF
Ferhan KAYGISIZ
KIVIRCIK VE SAKIZ x KIVIRCIK MELEZİ F1 KOYUNLARIN DÖLVERİMİ VE KUZULARININ YAŞAMA GÜCÜ PDF
Hıdır DEMİR, Bülent EKİZ, Alper YILMAZ, Özkan ELMAZ
FARKLI DÜZEYLERDE BALIK UNU İÇEREN RASYONLARA SODYUM BİKARBONAT İLAVESİNİN BROYLER PERFORMANSI VE KATI MİDE ÜZERİNE ETKİLERİ PDF
Tanay BİLAL, Serdal UĞURLU, Turgut KIRMIZIBAYRAK
TAVŞANLARDA VENA LİNGUOFACİALİS'İN DAĞILIMININ MAKROANATOMİK OLARAK İNCELENMESİ PDF
Rıfat MUTUŞ
KIVIRCIK KUZULARIN RASYONUNA KATILAN ZİNC BACİTRACİN'İN BESİ PERFORMANSINA, BAZI KARKAS ÖZELLİKLERİNE VE KUZU MALİYETİNE ETKİSİ PDF
Hıdır DEMİR, Recep KAHRAMAN, Mustafa ÖZCAN, Ferhan KAYGISIZ, Bülent EKİZ
İNGİLİZ VE ARAP ATLARINDA HEMATOLOJİK DEĞERLER PDF
Tarık BİLAL, Yücel MERAL
KÖPEKLERDE DİVERTİKULUM REKTİ'NİN DORSAL YAKLAŞIM TEKNİĞİ İLE SAĞALTIMI PDF
Mustafa AKTAŞ, Kürşat ÖZER, Cem PERK, Suphi Erdem ACAR
FLEA INFESTATIONS OF DOGS IN ISTANBUL, TURKEY
Aynur GÜLANBER, Erkut TÜZER, Vedat KELEŞ
HAEMOPROTEUS COLUMBAE INFECTIONS AND PSEUDOLYNCHIA CANADENSIS INFESTATIONS IN PIGEONS IN ISTANBUL, TURKEY PDF
Aynur GÜLANBER, Erkut TÜZER, Handan ÇETİNKAYA
A SURVEY ON LICE INFESTATIONS OF PIGEONS IN ISTANBUL, TURKEY
Aynur GÜLANBER, Erkut TÜZER, Handan ÇETİNKAYA
A CASE OF TRYPANOSOMOSIS IN A PIGEON IN ISTANBUL, TURKEY
Aynur GÜLANBER, Erkut TÜZER, İlker EFİL
KEDİ VE KÖPEKLERDE CAPUT VE COLLUM FEMORİS KIRIKLARININ İNTERNAL FİKSASYONLA SAĞALTIMLARI ÜZERİNE KLİNİK ÇALIŞMALAR PDF
Kemal ALTUNATMAZ, Serhat ÖZSOY, Yalçın DEVECİOĞLU
FERMENTE SUCUKLARDAN İZOLE EDİLEN Pediococcus pentosaceus SUŞLARININ BAZI METABOLİK VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR PDF
Özlem TURGAY ERDOĞRUL, Ömer ÇETİN, Özer ERGÜN


                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.