Cilt 30, Sayı 2 (2004)

İçindekiler

Araştırma Makalesi

BİTLİS'TE SATIŞA SUNULAN KARKAS VE KIYMALARDA C JEJUNİ'NİN VARLIĞI PDF
Mehmet ELMALI
BİR KÖPEKTE RASTLANAN ÖSEFAGUS OBSTRUKSİYONU VE POSTOPERATİF STENOZ OLGUSU PDF
Cem PERK, Aytaç Sedat KAVAL, Suphi Erdem ACAR
AYÇİÇEK VE BALIK YAĞI KATILAN YUMURTA TAVUĞU RASYONLARINA E ve C VİTAMİNİ İLAVESİNİN YUMURTA SARISI YAĞ ASİTLERİ KOMPOZİSYONU İLE MALONDİALDEHİT DÜZEYİNE ETKİSİ PDF
Hüseyin ESECELİ, Recep KAHRAMAN
KOYUNLARDA PERİPARTAL DÖNEMDE ENERJİ METABOLİZMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER PDF
Gönen KAYA
AYDIN İLİ SÜT SIĞIRCILIK İŞLETMELERİNDE KULLANILAN BARINAKLARIN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
H. Erbay BARDAKÇIOĞLU, M. Kenan TÜRKYILMAZ, Ahmet NAZLIGÜL
İSTANBUL İLİNDEKİ VETERİNER KLİNİK İŞLETMELERİNİN TEKNİK VE MALİ YAPILARI İLE İŞLETMECİLİK SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PDF
Ferhan H. KAYGISIZ
YERLİ IRK MANDALARDA KESİM YAŞININ KESİM VE KARKAS ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Filiz AKDAĞ
FARKLI YAĞ ASİTİ KAYNAKLARININ YUMURTA SARISI YAĞ ASİTİ KOMPOZİSYONU VE MALONDİALDEHİT DÜZEYİNE ETKİSİ PDF
Recep KAHRAMAN, İsmail AKBAŞ, Haydar ÖZPINAR, Ahmet Yavuz PEKEL, Halil Can KUTAY, Onur KESER
KÖPEKLERDE EKLEM İÇİ HASTALIKLARIN TANISINDA DİREKT VE İNDİREKT RADYOGRAFİLER (ARTROGRAFİ) İLE ARTROSKOPİ'NİN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
Suphi Erdem ACAR, Kemal ALTUNATMAZ, Yalçın DEVECİOĞLU, Defne Joan ŞADALAK
KÜLTÜR LEVREK (DICENTRARCHUS LABRAX) BALIKLARINDA PARAZİTİK BİR ISOPOD: CERATOTHOA OESTROIDES VE SEKONDER BAKTERİYEL İNFEKSİYONLAR OLGUSU PDF
Jale KORUN, Tülay AKAYLI
BİR LEPİSTES ÜRETİM ÜNİTESİNDEKİ BALIKLARDA (Poeciltia reticulata) Pseudomonasfluorescens İLE BİRLİKTE GÖRÜLEN FLAVOBAKTERİOSİS OLGUSU PDF
Tülay AKAYLI, Jale KORUN
DOĞU VE BATI MİTOLOJİLERİNDE HAYVAN MOTİFİ II. SÜRÜNGENLER, BALIKLAR, KANATLILAR VE MİTOLOJİK HAYVANLAR PDF
Altan ARMUTAK
THE EFFECTS OF SOME ENVIRONMENTAL FACTORS AFFECTING ON THE GROWTH AND GREASY FLEECE YIELD AT FIRST SHEARING OF TURKISH MERINO (KARACABEY MERINO) LAMBS
Mustafa ÖZCAN, Bülent EKİZ, Alper YILMAZ, Ayhan CEYHAN
Eskiçağ Uygarlıklarında Kurban Edilen Hayvanlar Üzerine bir İnceleme PDF
Altan ARMUTAK


                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.