Cilt 30, Sayı 1 (2004)

İçindekiler

Araştırma Makalesi

KEDİ VE KÖPEKLERDE OSSA COXAE KIRIKLARI VE BUNLARLA EŞ ZAMANLI ŞEKİLLENEN ORTOPEDİK LEZYONLARIN RADYOGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (1992-2002): 621 OLGU PDF
Kemal ALTUNATMAZ, Özgür AKSOY, Serhat ÖZSOY
KÖPEKLERİN DİRSEK EKLEMLERİ LATERALİNDE KARŞILAŞILAN SUSAM KEMİKLERİ
Kemal ALTUNATMAZ, Aytaç Sedat KAVAL, Ahmet GÜLÇUBUK, Serhat ÖZSOY
FELİN KORNEA NEKROZU VE KONJUNKTİVAL PEDİKÜLLÜ GREET İLE OPERATİF SAĞALTIMI PDF
Murat ŞAROĞLU, Aytaç Sedat KAVAL
İKİ MUHABBET KUŞUNDA PULLU BACAK SENDROMU ve SAĞALTIMI PDF
Arif KURTDEDE, C. Çağrı CINGI, Kerem URAL, Barış SARI
GEBE İNEKLERDE LEVAMİZOL UYGULAMALARININ DOĞUM SONU MASTİTİS, METRİTİS VE FÖTAL ÖLÜMLER ÜZERİNE ETKİSİ PDF
Kutay GÜRBULAK, M. Ragıp KILIÇARSLAN
DOMUZLARDA İNHALASYON ANESTEZİSİ PDF
E. Cem PERK, Oktay DÜZGÜN, Özlem GÜZEL, Zihni MUTLU
RAŞİTİZM GÖRÜLEN TAYLARDA SERUM ALP, LDH, Ca, P, Fe, Cu ve Zn DÜZEYLERİ PDF
M. Erman OR, Remzi GÖNÜL, Derviş ÖZÇELİK, Tevfik GÜLYAŞAR, E. Güçlü GÜLANBER, Ümit KAYA, Ü. Bora BARUTÇU, H. Tamer DODURKA
GEBE KOYUNLARDA VE YENİ DOĞAN KUZULARDA KOLESTEROLÜN KAN SERUMU VE LİPOPROTEİN FRAKSİYONLARINA AİT DAĞILIMI PDF
Nezir Yaşar TOKER
FARKLI BİTKİSEL YAĞLAR İLAVE EDİLEN DİYETLERİN LEVREK (Dicentrarchus labrax L., 1758) YAVRULARINDA BÜYÜME PERFORMANSI VE VÜCUT KOMPOZİSYONUNA ETKİLERİ PDF
Mustafa YILDIZ, Erdal ŞENER
HPLC İLE VİTAMİN A VE E'NİN FLORESANS DEDEKTÖR VE TERS FAZ KOLON ARACILIĞINDA MİKTAR TAYİNİ VE KOLON PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ PDF
Nezir Yaşar TOKER
TRAKYA YÖRESİNDEKİ SIĞIRLARDA Leptospira interrogans ANTİKORLARININ ELISA VE MİKROSKOBİK AGLUTİJNASYON TESTİ (MAT) İLE BELİRLENMESİ VE KESİME GÖNDERİLEN SIĞIRLARDA LEPTOSPİROZİS ÜZERİNE BAKTERİYOLOJİK ÇALIŞMALAR PDF
Serkan İKİZ, N. Yakut ÖZGÜR
DEVELOPMENT TRAITS OF CALF'S WITH DRIED HAY ADDED TO THEIR RATIONS AT DIFFERENT PERIODS PDF
Ömür KOÇAK, Halil GÜNEŞ
YAVRU ALABALIKLARDA (Oncorhynchus mykiss) PSEUDOMONAD SEPTİSEMİSİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA PDF
Tülay AKAYLI, Gülşen TİMUR

Derleme

DERMESTİD BÖCEKLERİ: BİYOLOJİSİ VE KOLONİ OLUŞTURULMASI PDF
Nazan İNCE, Vedat ONAR
KIRIK İYİLEŞMESİNİN BİYOLOJİSİ ve BİYOLOJİK OSTEOSENTEZ PDF
Kemal ALTUNATMAZ
KÖPEKLERDE WOBBLER SENDROMU PDF
Yalçın DEVECİOĞLU, Mustafa AKTAŞ


                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.