Cilt 33, Sayı 2 (2007)

İçindekiler

Araştırma Makalesi

İHRACATA YÖNELİK ÜRETİLEN BAZI GIDALARDA LISTERIA MONOCYTOGENES VARLIGININ ARAŞTIRILMASI PDF
Solmaz Lee, Figen ÇETİNKAYA, G. Ece SOYUTEMİZ
THE EFFECTS OF THAWING TIME, POST-THAWED THERMAL APPLICATIONS AND RESISTANCE TEST ON SEMEN CHARACTERISTICS IN BULLS PDF
Süleyman BACINOĞLU, Kemal AK
TAVUKLARDA SALMONELLA ENTERİTİDİS İNFEKSİYONLARININ BAKTERİYOLOJİK VE SEROLOJİK YÖNTEMLERLE TEŞHİSİ PDF
Süheyla TÜRKYILMAZ, Serap SAVAŞAN, Şükrü KIRKAN, Osman KAYA
SERUM HAPTOGLOBIN AND CERULOPLASMIN CONCENTRATIONS IN DOGS WITH VARIOUS DISEASES PDF
Pınar Alkım ULUTAŞ, Bülent ULUTAŞ, Murat SARIERLER, Göksel BAYRAMLI
İNCE BAĞIRSAK YÜZEY ALANI HESAPLANMASINDA İKİ HİSTOLOJİK METODUN KARŞILAŞTIRILMASI PDF
H. Hakan BOZKURT, Abit AKTAŞ, Başak ULKAY, Suzan DAĞLIOĞLU

Derleme

KEDİ VE KÖPEK MAMALARINDAKİ SOYA VE SOYALI ÜRÜNLERİN KLİNİK FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
Handan AYDIN

Olgu Sunumu

BİR KÖPEKTE BİLATERAL MULTİPLE OVARYUM KİSTİ VE KİSTİK ENDOMETRİYAL HİPERPLAZİ-PYOMETRA OLGUSU PDF
Güneş SERİN, Barış ULUTAŞ


                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.