Cilt 38, Sayı 1 (2012)

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Values of Calcium, Phosphorus and Magnesium Concentrations in Blood Plasma of Cows in Dependence on the Reproductive Cycle and Season PDF
Nejra HADŽIMUSIĆ, Josip KRNIĆ
Investigation of the Vitrification Ability of Mouse Embryos with Quartz Capillary (QC) Straws PDF
Mithat EVECEN, Elif ÖZTÜRK, Kamber DEMİR, Gül BAKIREL, A. İzem SANDAL, Sema BİRLER, Serhat PABUCCUOĞLU, Kemal AK
The Effects of Transport Stress on Certain Welfare Parameters and Behaviours in Red Karaman,Imroz, Sakız and Karakul Rams PDF
Bülent EKİZ, Elif ERGÜL EKİZ, Hülya YALÇINTAN, Ömür KOÇAK, Alper YILMAZ, Halil GÜNEŞ
İn Vitro Elde Edilen Sığır Embriyolarının Dondurulmasında Vitrifikasyon Medyumuna Maruz Kalma Sürelerinin Çözünme Sonrası Gelişim Üzerine Etkisi PDF
Özen Banu ÖZDAŞ, Ümüt CİRİT, Kamber DEMİR, Süleyman BACINOĞLU, Alper BARAN, Serhat PABUCCUOĞLU, Tülat İREZ, Serhat ALKAN, Kemal AK
Tahirova Koyunlarında Modifiye Ovsynch Protokolünün Senkronizasyon ve Fertilite Oranlarına Etkisi PDF
Sehat ALKAN, Güven KAŞIKÇI, Özen Banu ÖZDAŞ, Mehmet Can GÜNDÜZ, Melih UÇMAK, Özge TURNA YILMAZ
Carcass Composition of Finished Goat Kids from Indigenous and Dairy Breeds PDF
Hülya YALÇINTAN, Bülent EKİZ, Mustafa ÖZCAN
Evaluation of ST-Segment Duration and Morphology of Standard Base Apex Lead Electrocardiograms in Different Age Groups of Apparently Healthy Holstein Cattle PDF
Mehrdad POURJAFAR, Khalil BADIE, Aliasghar CHALMEH
The Effect of Adding of the Enzyme Products Xybeten and Protozin-A to a Diet on Ethological Parameters of Sheep PDF
Ivan VARLYAKOV, Kina SIVKOVA, Veselin RADEV, Krassimira UZUNOVA

Olgu Sunumu

Bir Bıldırcın Yetiştirme Ünitesinde Citrobacter freundii'ye Bağlı Ölüm Olguları PDF
Belgi DİREN SIĞIRCI, Kemal METİNER, Seyyal AK
Bir Köpeğin İdrar Yolu İnfeksiyonunda Saptanan Acinetobacter baumannii ve Streptococcus canis PDF
Belgi DİREN SIĞIRCI, Lora KOENHEMSİ, Remzi GÖNÜL, Abdülkadir UYSAL, N.Yakut ÖZGÜR

Derleme

Bir Gıda Katkı Maddesi Olarak Laktatların Et ve Et Ürünlerinde Kullanımı PDF
Enver Barış BİNGÖL, Kamil BOSTAN


                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.