Cilt 37, Sayı 2 (2011)

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Kayseri'deki Özel İşletmelerde Yetiştirilen Simmental Sığırların Süt Verim Özellikleri Üzerinde Bazı Faktörlerin Etkileri PDF
Mehmet ÖZKAN, Halil GÜNEŞ
Türkiye'de Veteriner Fakültelerindeki Öğrencilerin Öğretim Üyelerinden Sağladıkları Sosyal Fayda Düzeylerinin Atkinson Eşitsizlik Endeksi Yaklaşımıyla Ölçümü PDF
Murat ÇİFTÇİ
Detection of Neutralising Antibody Titration in Vaccinated Owned and Stray Dogs against Rabies Virus PDF
Aliye Ebru GAZİ, Seyyal AK
Paketlemede Kullanılan Nem Tutucu Filtrelerin Hindi Etinin Raf Ömrü Üzerine Etkisi PDF
Hilal ÇOLAK, Gülşah UĞURLUAY, Bülent NAZLI, Enver Barış BİNGÖL
Microbiological Quality and Shelf-life ofSausage Treated with Chitosan PDF
Kamil BOSTAN, Fatma ISIN MAHAN
Biberiye ve Adaçayı Ekstraktlarının Ruminal Fermantasyon Üzerine Etkilerinin Rumen Simülasyon Tekniği (RUSITEC) ile Araştırılması PDF
Ahu DEMİRTAŞ, Hakan ÖZTÜRK, İlksin PİŞKİN, Deniz DEMİRKIRAN, Yasemin SARGILI, Ulvi Reha FİDANCI, Bahri EMRE
Hammadde Kalitesi ile Bazı Hijyen Parametrelerinin Yufkanın Mikrobiyolojik Kalitesi Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma PDF
Şafak ARDA, Ali AYDIN
İstanbul Yöresinde Sağlıklı ve Klinik Belirti Gösteren Köpeklerde Helicobacter pylori Varlığının Kültür, Polimerase Chain Reaction (PCR) ve Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) ile Saptanması PDF
Sonay SAĞNAK, N. Yakut ÖZGÜR

Olgu Sunumu

A Hemangiosarcoma Case in a Dog PDF
Gamze KARABAĞLI, Oktay DÜZGÜN, Esma YILDAR, Özge ERDOĞAN, Aydın GÜREL
Bir İnekte Rastlanan İkiz Mumifiye Fötus Olgusu PDF
Çağatay TEK, Ahmet SABUNCU, Melih UÇMAK, Adem ŞENÜNVER
Terrier Irkı Bir Köpekte Mukometra ile Birlikte Seyreden Kornu Uteri Hipoplazisi PDF
Ahmet SABUNCU, Tuğba Seval Fatma TOYDEMİR, Sinem Özlem ENGİNLER, Melih UÇMAK, Merih Duygu TÖRE

Derleme

Medikal Ozon ve Veteriner Cerrahide Kullanımı PDF
Özlem GÜZEL, Esma YILDAR, Dilek Olgun ERDİKMEN


                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.