Köpeklerin Ön Çapraz Bağ Kopuklarının Sağaltımında Tibial Plato Düzeltme Osteotomisi-TPLO ile Sağaltımı, Sonuçlarının Klinik ve Radyografik Olarak Değerlendirilmesi

Didar AYDIN KAYA, Kemal ALTUNATMAZ
1.116 320

Öz


Tibial plato düzeltme osteotomisi (TPDO), köpeklerin ön çapraz bağ kopuklarının sağaltımında kullanılan osteotomi tekniklerinden birisidir. Bu çalışmanın amacı, sağaltımı tibial plato düzeltme osteotomisi ile yapılan ön çapraz bağ kopuğu bulunan hastaların bulgularını klinik ve radyografik olarak değerlendirmektir. Çalışmanın materyalini; arka ekstremitesinde topallık şikayeti ile kliniğe getirilen 18 köpeğe ait 20 adet ekstremite oluşturdu. Olguların preoperatif dönemde klinik ve radyolojik muayeneleri sonucunda, ön çapraz bağ kopuğu tanısı konuldu, ameliyat tekniğinin gerektirdiği ölçümler yapıldı ve ameliyata hazır hale getirildi. Operasyonlarını takiben postoperatif 10., 30., 60., 90. ve 120. günlerde olguların klinik ve radyolojik değerlendirilmeleri yapıldı. Çalışmanın sonucunda diz ekleminin normal hareket yeteneğinin koruduğu, osteotomi hattının postoperatif erken dönemde kaynadığı, ekstremite fonksiyonlarını bir süre sonra tamamen kazandığı gözlemlendi ve özellikle iri ırk köpeklerde diz ekleminin stabilizasyonu açısından bu tekniğin güvenli bir şekilde uygulanabileceği sonucuna varıldı.


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.16988/iuvfd.2016.50881

                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.