Kafkas ve Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Veteriner Hekimlik Mesleğine ve İstihdam Alanlarına Yönelik Görüşleri

Pınar DEMİR, Aysun KOÇ UĞURLU, Erden Sedat ARSLAN
1.090 295

Öz


Bu çalışma; Kafkas ve Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 4. ve 5. sınıfta okuyan öğrencilerin, veteriner hekimliği mesleği ve iş alanları konusundaki görüş ve öngörülerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla; Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 74 ve Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 86 olmak üzere toplam 160 Veteriner Fakültesi öğrencisi ile yüz yüze anket çalışması yapılmıştır. Verilerin analizlerinden; katılımcıların %83,8’inin erkek olduğu, %43,1’inin şehirde yaşadığı ve %86,9’unun Veteriner Fakültesini severek ve isteyerek okudukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin; %35’i yüksek lisans, %25’i doktora yapmayı düşündüklerini bildirmişlerdir. Katılımcıların %36,9’u halk arasında ve/veya kamuda mesleğe gereken önemin verilmediğini bildirmişlerdir. Ancak yapılan anket çalışmasında öğrencilerin %76,9’u Avrupa Birliğine uyum sürecinde mesleğin öneminin artacağını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %91,2’si, veteriner hekimliği mesleğinin istihdam fırsatları açısından önemli avantajlara sahip olduğunu bildirmişlerdir. Yine elde edilen verilere göre; öğrencilerin %41,2’sinin geleceğe yönelik iş kaygısı taşıdıkları, iş alanı olarak ise en çok klinik veteriner hekimliğini ve kamu alanını tercih ettikleri belirlenmiştir. Katılımcılara göre; mezun olunduktan sonra karşılaşabilecek sorunların başında, veteriner hekimliği mesleğinin uygulama alanına yönelik bilgi ve/veya tecrübe yetersizliği, KPSS, ALES, YDS gibi sınavlarda başarısızlık ile haksız rekabet gelmektedir. Sonuç olarak, Veteriner Fakültesi öğrencilerinin mezun olduktan sonra veteriner hekimliği mesleğinin icrasına ilişkin konularda bazı endişeler taşıyor olsalar da; gerek Avrupa Birliğine uyum süreci içerisinde gerekse mesleğin toplumsal düzeyde daha da önem kazanması yönünde umutlu oldukları söylenebilir.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16988/iuvfd.2016.20492

                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.