Yumurta Tavuğu Karma Yemlerine İlave Edilen Bazı Esansiyel Yağların Performans ve Yumurta Kalitesine Etkisi

Mehmet Ziya KARAKULLUKÇU, Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ, Kanber KARA, Saadet TUGRULAY
1.164 268

Öz


Bu çalışma, yumurtacı tavuk yemlerine mersin yaprağı (Myrtus communis L.) uçucu yağı (MUY) ve hayıt (Vitex agnus-castus) uçucu yağı (HUY) ilavesinin canlı ağırlık, yumurta verimi, yem tüketimi, yemden yararlanma gibi performans parametreleri ile yumurta iç ve dış kalitesine etkisini belirlemek amacı ile yapıldı. Çalışmada, 30 haftalık yaşta, 80 adet beyaz genotipte yumurta tavuğu, 10 tekrarlı 4 gruba ayrıldı. Kontrol grubu bazal yemle, deneme grupları ise sırasıyla 2 ml/kg MUY, 2 ml/kg HUY ve 1 ml/kg MUY + 1 ml/kg HUY ilave edilen yemlerle beslendiler. Çalışmada kullanılan MUY’nın önemli bileşeni olarak %28,61 α-pinene ve %46,32 1,8-cineole; HUY’ın önemli bileşeni olarak %13,22 α-pinene, %14,03 sabinene ve %26,14 1,8-cineole belirlendi. Yumurtacı tavuk yemlerine HUY ve MUY’nın tek başına ya da birlikte kullanılması canlı ağırlık, yem tüketimi, yumurta verimi, yumurta ağırlığı ve yemden yararlanmayı istatistik yönden etkilemediği belirlendi (P>0,05). Yumurta özgül ağırlığı HUY içeren gruplarda istatistik açıdan önemli oranda azaldı (P<0,05). Haugh birimi, kabuk kalınlığı, sarı ve ak indeksi ise muamelelerden istatistik yönden etkilenmedi (P>0,05). Yumurta sarı rengi ise MUY ve HUY’nın birlikte kullanımında azaldı (P≤0,001), fakat ayrı kullanımında ise değişmediği belirlendi (P>0,05). Sonuç olarak, yumurtacı tavukların pik yumurta verim döneminde yeme MUY veya HUY’nın tek başına veya birlikte ilavesinin yumurta özgül ağırlığı ve sarı rengi dışındaki parametrelere önemli bir etkisinin olmadığı belirlendi.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.16988/iuvfd.2016.70557

                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.