Klinik Mastitli Köpeklerden Alınan Süt Örneklerinde Aerobik Bakteri Muayenesi

Tuğba Seval Fatma TOYDEMIR, Arzu Funda BAĞCIGİL, N. Yakut TEKELI ÖZGÜR, İsmail Kırşan
1.418 291

Öz


Köpek mastitisi genellikle postpartum dönemde veya bazen de hayali gebelik süreci geçiren köpeklerde oluşabilmektedir. On yedi köpeğin klinik olarak ve sütlerininde bakteriyolojik olarak muayenesi yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Örneklerin muayenesi sonucunda köpek sütünden en fazla Staphylococcus intermedius (n=11) izole edilmiş, bunu Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, S. aureus, Citrobacter freundii, S. epidermidis ve S. hyicus izlemiştir. Yapılan antibiyogram testine göre ise izolatlar en fazla gentamisin’e, en az ise cefiksim’e duyarlı bulunmuştur. Çalışmamızda nispeten az sayıda hayvan olduğu için bu konuyla ilgili daha sonra yapılabilecek çalışmalar küçük hayvanla uğraşan veteriner hekimler için yararlı olacaktır. Yine şehir hayatında insanlar köpeklerle çok yakın bir şekilde yaşadıklarından S. intermedius’un zoonotik geçişi ile ilgili çalışmalar yapılabilir.


Anahtar kelimeler


Köpek, mastit, süt, bakteri, Staphylococcus intermedius

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.16988/iuvfd.2015.40432

Referanslar


Araşjo, M.R., Preis, I.S., França, S.A., Paniago, J.G., Costa, M.C., Oliveira, J.S.V., Ecco, R., 2011. Mastitis accompanied by lymphadenitis in a dog caused by Staphylococcus hyicus. Brazilian Journal of Veterinary Pathology 4, 52-57.

Aiello, S.E., 1998. Reproductive Diseases of the Female Small Animal. Mastitis. In: The Merck Veterinary Manual. 8th ed., pp. 1035-36.

Argyle, D.J., 1998. The Mammary Gland. In: Simpson, G., England, G., Harvey, M. (Eds.), BSAVA Manual of Small Animal Reproduction and Neonatology, 1st ed., pp. 54.

Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), 2002. Performance Standards for Antimicrobial and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated from Animals; Approved Standard, Second Edition (M31-A2), Clinical Laboratory Standards Institute, 940 Walley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania, 19087-1898, USA.

Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), 2006. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Sixteenth Informational Supplement (M100- S16), Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 Walley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania, USA.

Feldman, E.C., Nelson, R.W., 2004. Periparturient diseases. In: Feldman, E.C., Nelson, R.W. (Eds.), Canine and Feline Endocrinology and Reproduction. 3th ed., St. Louis: Saunders Elseiver, pp. 829-831.

Jung, C., Wehrend, A., König, A., Bostedt, H., 2002. Study on the occurrence, differentiation and spectrum of canine mastitis [in German]. Der Praktische Tierarzt 83, 508-511. excitation

Kustritz, M.V., 2006. Collection of tissue and culture samples from the canine reproductive tract. Theriogenology 66, 567-574.

Manson, J.M., Keis, S., Smith, J.M.B., Cook, G.M., 2003. Characterization of Enterococcus faecalis (VREF) Isolate from a Dog with a Mastitis: Further Evidence of a Clonal Lineage of VREF in New Zealand. Journal of Clinical Microbiology 41, 3331-3333.

Vancomycin-Resistant

Marti, J.A., Fernandez, S., 2010. Clinical approach to mammary gland disease. In: England, G., Heimendahl, A. (Eds.), BSAVA Manual of Canine and Feline Reproduction and Neonatology. 2nd ed., pp. 158-159. Milani, C., Corrò, M.,

Drigoa, M., Rotac, A., 2012.

Antimicrobial resistance in bacteria from breeding

dogs housed in kennels with differing neonatal

mortality and use of antibiotics. Theriogenology 78, 1321–1328.

Quinn, P.J., Carter, M.E., Markey, B.K., Carter, G.R., 1994. Clinical Veterinary Microbiology. Wolfe Publishing, Spain, pp. 258-267.

Somi, S., Spergser, J., Breitenfellner, J., Aurich, J.E., 2003. Bacteriological Status of Canine Milk and Septicaemia in Neonatal Puppies – a Retrospective Study. Journal of Veterinary Medicine, Series B 50, 343-346.

Ververidis, H.N., Mavrogianni, V.S., Fragkou, I.A., Orfanou, D.C., Gougoulis, D.A., Tzivara, A., Athanasiou, L., Boscos, C.M., Fthenakis, G.C., 2007. Experimental staphylococcal bacteriological, pathological features. Veterinary Microbiology 124, 95- 106. in bitches: haematological and

Yoon, J.W., Lee, G.J., Lee, S.Y., Park, C., Yoo, J.H., Park, H.M., 2010. Prevalence of genes for enterotoxins, toxic shock syndrome toxin 1 and exfoliative toxin among clinical among pseudointermedius from canine origin. Veterinary Dermatology 21, 484-489. of Staphylococcus
                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.