Sütçü Siyah Alaca İşletmelerinde Sığır Respiratuvar Sinsityal Virüsü ve Sığır Adenovirüs-3’ün Antikor İzleri, Seroepidemiyolojisi ve Risk Faktörleri

Mahsa FARZINPOUR, Khalil BADIEI, Mehrdad POURJAFAR, Mohsen GHANE, Karim ZARE
1.137 268

Öz


Endüstriyel ve yarı-endüstriyel 22 sütçü Siyah Alaca işletmesinde sığır respiratuvar sinsityal virüsü ve sığır adenovirus-3’ün antikor izleri, risk faktörleri ve seroepidemiyolojisi araştırılmıştır. Çeşitli yaşlardaki aşılanmamış ineklerden Mayıs 2012 ile Eylül 2012 arasında serum örnekleri (n=736) toplanmıştır. Yaş, solunum hastalıklarıyla ilgili geçmişteki kayıtlar, süt üretim miktarı, işletme tipi ve sürü boyutunu içeren risk faktörleri dikkate alınmıştır. Veriler Ki-kare ve lojistik regresyon kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar bazı bireysel virüslerle oluşan enfeksiyonların geçmişteki solunum hastalığına ve sürü boyutuna bağlı olduğunu gösterdi. Hayvanların seropozitiviteleri üzerinde süt üretim düzeyi etkisinin belirgin bir paterninin olmadığı görüldü. BRSV ve BAV-3 için seroprevalans sırasıyla %89,1 ve %88’di. Bu çalışma, sığır respiratuvar virüsleri enfeksiyonlarının Fars bölgesinde sıklıkla oluştuğunu ve solunum hastalıklarının primer oluşumunun başlıca viral sebebinin daha önce bahsedilen virüsler olduğunu göstermektedir.


Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.16988/iuvfd.2016.04727

                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.