Dondurulmuş Boğa Spermalarında Spermatolojik Parametrelerin Konvansiyonel ve CASA (Bilgisayar Destekli Sperm Analiz) Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Necmettin TEKİN, Ali DAŞKIN, Ongun UYSAL, Ergun AKÇAY, Mehmet Borga TIRPAN, Çiğdem ÇEBİ ŞEN
1.349 276

Öz


Bu araştırmada, ithal ve yerli üretim spermaların ülkemizde geleneksel yöntemlerle faz-kontrast ışık mikroskobu kullanılarak subjektif olarak yapılan spermatolojik muayenelerinin, CASA sistemiyle yapılan değerlendirmelerle karşılaştırılması amaçlandı. Farklı 20 boğaya ait dondurulmuş spermalar (ithal ve yerli üretim) faz-kontrast ışık mikroskobu yöntemi (konvansiyonel yöntem) ve bilgisayar destekli sperm analiz yöntemi (CASA yöntemi) ile muayene edildi ve başlıca spermatolojik özellikler yönüyle değerlendirildi. İthal spermalarda muayene edilen örneklerin ortalama değerleri arasında spermatozoa motilitesi, spermatozoa yoğunluğu, anormal spermatozoa ve ölü spermatozoa oranları arasında gözlenen farklılıklar istatistiksel açıdan önemli oldu (P<0,05). Yerli spermalarda ise konvansiyonel yöntemle numuneler arasında saptanan spermatozoa yoğunluğu yönüyle gözlenen farklılıklar ve CASA yöntemiyle elde edilen spermatozoa motilitesi ve spermatozoa yoğunluğu bakımından gözlenen farklılıklar istatistiksel açıdan önemli bulundu (P<0,05). Genel ortalama değerlere bakıldığında konvansiyonel ve CASA yöntemiyle elde edilen sonuçlara göre yalnızca spermatozoa yoğunluğunda konvansiyonel yöntemle önemli ölçüde daha yüksek veriler alındığı, spermatozoa motilitesi, anormal spermatozoa oranı ve ölü spermatozoa değerlerindeki farklılıkların istatistiksel açıdan önemsiz olduğu belirlendi (P<0,05). Her iki yöntemle, belirlenen muayene parametrelerine ilişkin bulgular karşılaştırıldı ve yöntemlerin güvenilirlikleri ortaya konuldu.

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.16988/iuvfd.2016.74833

                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.