İran’ın Batısındaki Süt Sığırlarında Neospora caninum Enfeksiyonunun Seroprevalansı

Hassan NAYEBZADEH, Saeid Reza NOUROLLAHI FARD, Mohammad KHALILI, Nader ZAKIAN, Majid TAATI
1.257 321

Öz


Neospora caninum parazitleri sığırlarda dünyanın hemen hemen bütün bölgelerinde çok büyük ekonomik sonuçlara yol açan düşüklere neden olur. Bu çalışmanın amacı İran’ın batısında, Lorestan bölgesindeki süt sığırlarında Neospora caninum antikorlarının seroprevalansını belirlemektir. Toplamda 347 süt ineği rastgele seçildi. Her olgunun serumu ticari kit: ELISA kullanılarak N.caninum antijenine karşılık antikor mevcudiyeti olasılığı yönünden incelendi. ELISA testinin sonuçları incelenen 347 süt sığırının 34’ünde (%9,8) N.caninum’a karşı antikorların bulunduğunu gösterdi. Seropozitif abort yapan sığırların oranı %13,33 bulunmuştur. Bu çalışma aynı zamanda seropozitivite ile büyükbaşların yaşı, cinsiyeti ve düşük geçmişleri gibi faktörler arasında anlamlı bir ilişki olmadığını gösterdi. Ayrıca, kırsal ve entansif sistemde yetiştirilen inekler arasında enfeksiyon seroprevalansı yönünden de anlamlı bir ilişki bulunmadı. Sığırlardaki abortların olası nedenlerinden birisis neosporosis olabilir. Lorestan bölgesindeki görülen abort vakaları ile bu parazit arasındaki bağlantıyı belirleyebilmek için daha kapsamlı çalışmalar önerilmektedir.


Anahtar kelimeler


Neospora caninum, ELISA, sığır, İran

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.16988/iuvfd.2015.68265

Referanslar


Anderson, M.L., Peynolds, J.P., Rowe, J.D., Sverlow, K.W., Packham, A.E., Barr, B.C., Conrad, P.C., 1997. Evidence of vertical transmission of Neospora sp. Infection in dairy cattle. Journal of the American Veterinary Medical Association 210, 1169-1172.

Bjerkas, I., Mohn, S.F., Presthus, J., 1984. Unidentified cyst- forming sporozoon causing encephalomyelitis and myositis in dogs. Zeitschrift für Parasitenkunde 70, 271-274.

Doung, M.C., Aleninus, S., Huong, L.T., Björkman, M.C., 2008. Prevalence of Neospora caninum and bovine viral diarrhea virus in dairy cows in southern Vietnam. The Veterinary Journal 175, 390-394.

Dubey, J.P., Lindsay, D.S., Adams, D.S., Gay, J.M., Baszler, T.V., Thulliez, P., 1996. Serologic responses of cattle and other animals infected with Neospora caninum. American Journal of Veterinary Research 57, 329-336.

Dubey, J.P., Schares, G., 2006. Diagnosis of bovine neosporosis. Veterinary Parasitology 140, 1-34.

Dubey, J.P., Schares, G., Ortega Mora, L.M., 2007. Epidemiology and control of neosporosis and Neospora caninum. Clinical Microbiology Reviews 20, 323-367.

Gondim, L.F.P., McAllister, M.M., Pitt, W.C., Zemlicka, D.E., 2004. Coyotes (Canis latrans) are definitive hosts of Neospora Parasitology 34, 159-161. Journal for

Haddad, J.P.A., Dohoo, I.R., Vanleewen, J.A., 2005. A review of Neospora caninum in dairy and beef cattle - a Canadian perspective. The Canadian Veterinary Journal 46, 230- 243.

Hajikolaei, M.R., Hamidinejat, H., Goraninejad, S., 2008. Serological study of Neospora caninum infection in cattle from Ahwaz, Iran. International Journal of Veterinary Research 2, 63-66.

Jensen, A.M., Björkman, C., Kjeldsen, A.M., Wedderkopp, A., Willadsen, C., Uggla, A., Lind, P., 1999. Association of Neospora caninum seropositivity with gestation number and pregnancy outcome in Danish dairy herds. Prevention Veterinary Medicine 40, 151-163.

Nematollahi, A., Jaafari, R., Moghaddam, G.H., 2011. Seroprevalence of Neospora caninum infection in dairy cattle in Tabriz, northwest Iran. Iranian Journal of Parasitology 6, 95-98.

Nourollahi Fard, S.R., Khalili, M., Aminzadeh, A., 2008. Prevalence of antibodies to Neospora caninum in cattle in Kerman province, South East Iran. Veterinary Archives 78, 253-259.

Osawa, T., Wastling, J., Acosta, L., Ortellado, C., Ibarra, J., Innes, E.A., 2002. Seroprevalence of Neospora caninum infection in dairy and beef cattle in Paraguay. Veterinary Parasitology 110, 17-23.

Paré, J., Thurmond, M.C., Hietala, S.K., 1996. Congenital Neospora caninum infection in dairy cattle and associated calf hood mortality. Canadian Journal of Veterinary Research 60, 133-139.

Razmi, G.R., Mohammadi, G.R., Garrosi, T., Farzaneh, N., Fallah, A.H., Maleki, M., 2006. Seroepidemiology of Neospora caninum infection in dairy cattle herds in Mashhad area, Iran. Veterinary Parasitology 135, 187- 189.

Sadrebazzaz, A., Haddadzadeh, H., Esmailnia, K., Habibi, G., Vojgani, M., Hashemifesharaki, R., 2004. Serelogical prevalence of Neospora caninum in healthy and aborted dairy cattle in Mashhad, Iran. Veterinary Parasitology 124, 201-204.

Sanderson, M.W., Gay, J.M., Baszler, T.V., 2000. Neospora caninum seroprevalence and associated risk factors in beef cattle in north western United States. Veterinary Parasitology 90, 15-24.

Thurmond, M.C., Hietala, S.K., Blanchard, P.C., 1997. Herd- based diagnosis of Neospora caninum induced endemic and epidemic abortion in cows and evidence for congenital and postnatal transmission. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 9, 44-49.

Waldner, C.L., 2005. Serological status for Neospora caninum, bovine viral diarrhea virus and infectious bovine rhinotracheitis virus at pregnancy testing and reproductive performance in beef herds. Animal Reproduction Science 90, 219-242.

Wu, J.T., Dreger, S., Chow, E.Y., Bowlby, E.E., 2002. Validation of 2 commercial Neospora caninum antibody enzyme linked immunosorbent assays. Canadian Journal of Veterinary Research 66, 264-271.

Youssefi, M.R., Arabkhazaeli, F., Tabar Molla Hassan, A., 2009. Sereprevalence of Neospora caninum infection in rural and industrial cattle in northern Iran. Iranian Journal of Parasitology 4, 15-18.
                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.