Üniversite Kliniğine Getirilen Geriyatrik Kedi ve Köpek Oranlarındaki Değişimler

Sinem ÜLGEN, Alper BAYRAKAL, Efraim SARGIN, Alev AKDOĞAN KAYMAZ
1.336 451

Öz


Gelişen teknoloji sonucu gerek beslenme gerekse tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanılmasıyla evlerimizde beslediğimiz kedi ve köpeklerde hayatta kalma oranının yükseldiği gözlenmektedir. Ülkemizde konu ile ilgili bir araştırma yapılmış olmadığından, bu çalışma ile son altı yıl içinde Fakültemiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıklar ABD polikliniğine getirilen geriyatrik kedi ve köpeklerin oranı ve bu hayvanların yaşlarına göre sağlık durumları değerlendirildi. 1354 hayvanın dahil edildiği çalışmada, 24 kedi ve 10 köpekte herhangi bir hastalığa rastlanmazken geri kalan hayvanlarda (n=403 kedi, n=951 köpek) çeşitli sağlık sorunları olduğu tespit edildi. Son altı yıl içinde kedilerin yaşama süresinin %27,7, köpeklerde ise %5,3 oranında arttığı görüldü. Kliniğimize gelen geriyatrik pet hayvanlarından kedilerde en çok üriner sistem, köpeklerde ise kardiyovaskular sistem hastalıklarının geliştiği izlendi. İç Hastalıklar kliniğimize gelen hastalarda geriyatrik kedi oranının %4,2-12,3, köpek oranının ise %6,2-15,7 arasında değişkenlik gösterdiği bulundu.


Anahtar kelimeler


Geriyatri, kedi, köpek

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.16988/iuvfd.2015.21682

Referanslar


American Animal Hospital Association, 2005. AAHA senior care guidelines for dogs and cats. Journal of American Animal Hospital Association 41, 81-91.

Boari, A., Aste, G., 2003. Diagnosis and management of geriatric canine endocrine disorders. Veterinary Research Communications 27, 543-554.

Baker, K.P., 1967. Senile changes of dog skin. Journal of Small Animal Practice 8, 49-54.

Bruyette, D.S., 2001. Laboratory data in geriatric dogs and cats. Antech News April: http://www.2ndchance.info/ olddog-Antech.pdf (Accessed 01.05.2014).

Carter, J.M., Irving, A.C., Briidges, J.P., Jones, B.R., 2014. The prevalence of ocular lesions associated with hypertension in a population of geriatric cats in Auckland, New Zealand. New Zealand Veterinary Journal 62 (1), 21-29.

Center, S.A., Smith, C.A., Wilkinson, E., Erb, H.N., Lewis, R.N., 1987. Clinicopathologic, renal immunofluorescent and light microscopic features of GN in the dog: 41 cases (1975-1985). Journal of the American Veterinary Medical Association 190, 81-90.

Chastain, C.B., 2004. The Endocrin and Metabolic Diseases. In Hoskins, J.D. (Ed), Geriatrics and Gerontology of the Dog and Cat. Saunders, Missouri, pp. 271-302.

Cook, A.K., Cowgill, L.D., 1996. Clinical and pathological features of protein-losing glomerular disease in the dog: a review of 137 cases. Journal of the American Animal Hospital Association 32, 313-322.

Davies, M., 2012. Geriatric screening in first opinion practice- results from 45 dogs. Journal of Small Animal Practice 53, 507-513.

Eichelberg, H., Seine, R., 1996. Life expectancy and cause of deathin dogs. The situation in mixed breeds and various dog breeds. Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift 109 (8), 292-303.

Fortney, W.D., 2004. Geriatrics and Aging. In Hoskins, J.D. (Ed), Geriatrics and Gerontology of the Dog and Cat. Saunders, Missouri, pp. 1-4.

Frankhauser, R., LeRoy, B.E., Tarpley, H.L., Bain, P.J., Johnson, K.J., M.A., Veterinary Clinical Pathology Clerkship Program 2004: http://www.vet.uga.edu /VPP/clerck/frankhauser/index.php. 20.06.2012). 2012.

Hemangiosarcoma. Accessed

Guglielmini, C., 2003. Cardiovascular diseases in the ageing dog: Diagnostic and therapeutic problems. Veterinary Research Communications 27 (1), 555-560.

Hanzlicek, A.S., Roof, C.J., Sanderson, M.W., Grawer, G.F., 2012. Comparison of urine dipstick, sulfasalicylic acid, urine protein –to- creatinine ratio and a feline-specific immunoassay for detection of albuminuria in cats with chronic kidney disease. Journal of Feline Medicine and Surgery 14, 882-888.

Hoskins, J.D., 2004. The Neurology. In Hoskins, J.D. (Ed), Geriatrics and Gerontology of the Dog and Cat. Saunders, Missouri, pp. 351-374.

Neiger, R., 2004. Gastrointestinal Diseases. In Hoskins, J.D. (Ed), Geriatrics and Gerontology of the Dog and Cat. Saunders, Missouri, pp. 163-188.

Patronek, G.J., Waters, D.J., Glickman, L.T., 1997. Comparatice longevity of pet dogs and humans: implications for gerontology research. Journal of Gerontology 52, B171-B178.

Pugliese, A., Gruppillo, A., Di Pietro, S., 2005. Clinical nutrition in gerontology: Chronic renal disorders of the dog and cat. Veterinary Research Communications 29 (2), 57- 63.

Schultz, R.D., Thiel, B., Mukhtar, E., Sharp, P., Larson, L.J., 2010. Age and long-term protective immunity in dogs and cats. Journal of Comparative Pathology 142, 102- 108.

Sohal, R.S., Weindruch, R., 1996. Oxidative stress, caloric restriction and aging. Science 273, 59-63.

Vaden, S.L., 2011. Glomerular disease. Topics in Companion Animal Medicine 26 (3), 128-134.

Webb, J.A., Kirby, G.M., Nykamp, S.C., Gauthier, M.J., 2012. Ultrasonographic and laboratory screening in clinically normal mature golden retriever dogs. Canadian Veterinary Journal 53, 626-630.
                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.