Süt ve Süt İkame Yemleri ile Beslenen Dişi ve Erkek Holştayn Buzağıların Büyüme Performansları

Tahir BAYRIL, Orhan YILMAZ, Bahattin ÇAK
2.039 341

Öz


Bu çalışma, süt ve süt ikame yemleri ile beslenen dişi ve erkek Holştayn buzağıların büyüme performanslarını karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, 60 adet buzağı kullanılmıştır. Buzağılar, eşit sayıda üç gruba ayrılmıştır. Her bir grup 10 dişi ve 10 erkek buzağıdan oluşmuştur. Buzağılara, doğum sonrası 3 gün süreyle kolostrum verilmiştir. Buzağılar, dördüncü günde tartılarak deneme başlangıç ağırlıkları belirlenmiştir. Gruplardaki buzağıların deneme başlangıç ağırlıkları istatistiksel olarak benzer bulunmuştur. Birinci, ikinci ve üçüncü gruptaki buzağılar sırasıyla, süt, süt ikame yemi-I (HP %21 ve HY %16,5) ve süt ikame yemi-II (HP %24 ve HY %18) ile beslenmişlerdir. Ayrıca buzağılara süt ve süt ikame yemlerine ek olarak, deneme süresince ad libitum yonca ve konsantre yem verilmiştir. Altmış günlük yaştaki buzağıların beden ağırlığına diyetin önemli etkisi (P<0,05) olmuştur. Sonuç olarak, süt ikame yemi içeriğinde proteinin artmasıyla, buzağı büyüme performansının da arttığı, ayrıca sütle beslenen buzağıların büyüme performanslarının, düşük protein içeren süt ikame yemi ile beslenen buzağıların büyüme performanslarından daha iyi olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle, süt emme döneminde, Holştayn buzağıların beslenmesinde, öncelikle süt ya da yüksek protein içeren süt ikame yemleri tercih edilmelidir.


Anahtar kelimeler


Holştayn buzağı, süt ikame yemi, süt, büyüme performansı

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.16988/iuvfd.96825

Referanslar


BAMN, 2013. A guide to calf milk replacers. Bovine alliance on management and nutrition. http://www.aphis.usda.gov /animal_health/nahms/dairy/downloads/bamn/BAMN08 _GuideMilkRepl.pdf. (Accessed: 18 February 2013)

Bhatti, S.A., Ahmed, M.F., Wynn, P.C., McGill, D., Sarwar, M., Afzal, M., Ullah, E., Khan, M.A., Khan, M.S., Bush, R., Warriach, H.M., Khan, A., 2012. Effect of diet on preweaning performance of Sahiwal calves. Tropical Animal Health and Production 44, 819-826.

Blome, R.M., Drackley, J.K., Mckeith, F.K., Hutjens, M.F., McCoy, G.C., 2003. Growth, nutrient utilization, and body composition of dairy calves fed milk replacer containing different amounts of protein. Journal of Animal Science 81, 1641-1655.

Bush, R.S., Nicholson, J.W.G., 1986. The effects of weaning schedule, duration of milk feeding and fishmeal on calf performance. Canadian Journal of Animal Science 66, 691-698.

Eivazi, P., Jalili, M., Dadgar, N., 2013. The effect of milk replacer and whole milk on growth performance of Holstein calves. European Journal of Experimental Biology 3, 263-264.

El-jack, R.A., Ahmed, K.E.E., 2012. The effects of using milk replacer on body growth and its economic feasibility in feeding dairy calves. Agricultural Science Research Journal 2, 183-188.

Grobler, S.M., 2008. Growth performance of Holstein calves fed milk or milk replacer with or without calf starter. MSc. University of Pretoria, Pretoria.

Hill, T.M., Aldrich, J.M., Schlotterbeck, R.L., Bateman, H.G., 2006. Effects of feeding calves different rates and protein concentrations of twenty percent fat milk replacers on growth during the neonatal period. The Professional Animal Scientist 22, 252-260.

Hill, T.M., Aldrich, J.M., Schlotterbeck, R.L., Bateman, H.G., 2007. Amino acids, fatty acids, and fat sources for calf milk replacers. The Professional Animal Scientist 23, 401-408.

Hill, T.M., Bateman, H.G., Aldrich, J.M., Schlotterbeck, R.L., 2008. Effect of consistency of nutrient intake from milk and milk replacer on dairy calf performance. The Professional Animal Scientist 24, 85-92.

Jaster, E.H., McCoy, G.C., Fernando, R.L., 1990. Dietary fat in milk or milk replacer for dairy calves raised in hutches during the winter. Journal of Dairy Science 73, 1843- 1850.

Khan, R., Ghufranullah, A.S., Khan, B.D., Iqbal, M., Pervez, F., Hayazuddin, K., 2012. Effect of milk replacer on performance parameters of different bovine breeds. ARPN Journal of Science and Technology 2, 681-685.

Lee, H.J., Khan, M.A., Lee, W.S., Kim, H.S., Ki, K.S., Kang, S.J., Hur, T.Y., Khan, M.S., Choi, Y.J., 2008. Growth, blood metabolite and health of Holstein calves fed milk or milk replacer containing different amounts of energy and protein. Science 21, 198-203.

Lee, H.J., Khan, M.A., Lee, W.S., Yang, S.Y., Kim, S.B., Ki, K.S., Kim, H.S., Ha, J.K., Choi, Y.J., 2009. Influence of equalizing the gross composition of milk replacer to that of whole milk on the performance of Holstein calves. Journal of Animal Science 87, 1129-1137.

SPSS, 2002. SPSS for windows, release 11.5.0. SPSS Inc, Chicago, IL. USA.
                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.