Correlations between Serum Trace Elements (Selenium, Copper and Zinc) and Antioxidant Vitamins (Vitamin A, E and C) in Clinically Healthy Dromedary Camels

Mehrdad POURJAFAR, Khalil BADIEI, Saeed NAZIFI, Aliasghar CHALMEH, Azin SETAYESH, Mojtaba NAGHIB
1.006

Öz


ABSTRACT

The present study was carried out in November 2010 on 30 male clinically healthy dromedary camels (Camelus dromedarius) from several farms in Yazd province, the central part of Iran. Camels were examined prior to sampling and proved to be clinically healthy. Animals were assigned into 5 equal (n=6) groups, including under 1, 1-3, 4-6, 7-9 and above 10 years old. Blood samples were taken and sera were analyzed to determine the concentrations of selenium, copper, zinc and vitamin A, E and C. Selenium was significantly correlated with zinc in 4-6 years old group (r=0.855; P=0.03). A significant negative correlation between copper and vitamin A in 7-9 years old dromedary camel was seen (r=-0.911; P=0.01). Vitamin C was negatively correlated (r=-0.802; P=0.04) with zinc in under 1 year old dromedary calves. Vitamin A positively correlated with vitamin C in 1-3 years old (r=0.802, P=0.04) and above 10 years old (r=0.883; P=0.02) groups. It was concluded that correlations, either positive or negative, exist between certain trace elements and measured vitamins with respect to the specific age groups which shows that these finding should be considered in providing optimal and proper feeding in camel.

Key Words: Trace elements, anti-oxidant vitamins, correlation, Camelus dromedarius

 

ÖZET

KLİNİK OLARAK SAĞLIKLI TEK HÖRGÜÇLÜ DEVELERDE SERUM İZ ELEMENTLERİ (SELENYUM, BAKIR VE ÇİNKO) İLE ANTİOKSİDAN VİTAMİNLER (VİTAMİN A, E VE C) ARASINDAKİ KORELASYONLAR

 

Bu çalışma Kasım 2010 tarihinde, İran'ın orta kesimlerindeki Yazd ilinin farklı çiftliklerinde bulunan, 30 adet klinik olarak sağlıklı tek hörgüçlü develer (Camelus dromedarius) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Develerin örnekleme öncesi yapılan muayenesinde klinik olarak sağlıklı oldukları belirlenmiştir. Hayvanlar 1 yaş altı, 1-3, 4-6, 7-9 ve 10 yaş olmak üzere 5 eşit gruba (n: 6) ayrılmıştır. Kan örnekleri alınmış ve serumlar selenyum, bakır, çinko ve vitamin A, E ve C konsantrasyonu belirlemek için analiz edilmiştir. 4-6 yaş grubunda selenyum ile çinko arasındaki korelasyon önemli bulunmuştur (r=0,855; P=0,03). 7-9 yaşlı tek hörgüçlü develerde bakır ile vitamin A arasındaki negatif korelasyon istatistiki açıdan önemli bulunmuştur (r=-0,911; P=0,01). 1 yaşın altındaki deve yavrularında, vitamin C ile çinko arasında negatif bir korelasyon (r=-0,802; P=0,04) mevcuttur.1-3 yaşında (r=0,802, P=0,04) ve 10 yaşın üstündeki (r=0,883; P=0,02) gruplarda vitamin A ile C arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Bu bulgular develer için en iyi ve en uygun beslenmenin sağlanmasında, belirli yaş gruplarına göre, bazı iz elementler ve tespit edilen vitaminler arasındaki mevcut olan pozitif ve negatif korelasyonların düşünülmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İz elementler, antioksidan vitaminler, korelasyon, Camelus dromedaries
DOI: http://dx.doi.org/10.16988/iuvfd.00610

                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.