KIVIRCIK KUZU RASYONLARINA KATILAN ZİNC BACİTRACİNİN BAZI KAN VE DOKU PARAMETRELERİNE ETKİSİ

Recep KAHRAMAN, Derviş ÖZÇELİK, İsmail ABAŞ, Şefik DURSUN
905 372

Öz


Bu araştırma, sünen yeni kesilmiş ikiz erkek Kıvırcık kuzularının konsantre yemine katkı maddesi olarak 0, 30 ve 60 ppm düzeylerinde zinc bacitracin (ALBAC® %15'lik) ilavesinin kan serumu total protein, albumin. Ca, Pi, Mg, Cu ve Zn düzeyleri ile karaciğer ve böbrek dokusu Cu ve Zn düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Araştırmada sütten kesilmiş 3 aylık 24 baş Kıvırcık ırkı ikiz erkek kuzu kullanılmıştır. Araştırmada her birinde 8 baş kuzu bulunan biri kontrol ve ikisi deneme olmak üzere 3 grup oluşturulmuştur. Deneme 56 gün sürmüştür. Deneme süresince kontrol ve deneme gruplarındaki kuzulara kuzu büyütme yemi ve iyi kaliteli kuru ot ad libitum olarak verilmiştir.

İkiz erkek kıvırcık kuzuların konsantre yemine yem katkı maddesi olarak 30 ppm zinc bacitracin katılmasının kan serumu Pidüzeyini yükselttiği (p<0.01) ve özellikle karaciğer  ile  böbrek  dokusu Cu düzeyini arttırdığı (p<0.05), buna karşılık kan total protein, albumin. Ca, Mg, Cu ve Zn düzeyi ile karaciğer ve böbrek dokusu Zn seviyesini etkilemediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kan ve doku parametresi, kıvırcık, kuzu, zinc bacitracin.

 

EFFECTS OF ZINC BACITRACIN SOME BLOOD AND TISSUE PARAMETERS ON KIVIRCIK LAMBS

Summary

 In this study, it was aimed to determine the effects of adding different levels of (0. 30 and 60 ppm] ZÜK bacitracin (ALBAC, 15%) on total protein, albumin, and level of Ca, P, Mg, Cu and Zn of blood serum and also on Cu and Zn level of liver and kidney tissues of Kıvırcık lambs which were just weaned.

A total of 24 twin-male Kıvırcık lambs which were weaned at 3 months of age. Lambs were divided into 3 groups, one control: two experimental groups, each of comprised 8 lambs. The trial was ended in 56 days. During the trial lambs in control and experimental groups fed good quality of dry grass and lamb grower feeds as ad libitum.

It was observed that supplementing the Kıvırcık lamb diets with 30 ppm of zinc bacitracin raised the blood serum inorganic phosphorus (Pi) level and especially Cu level of liver and kidney tissues (p<0.05); whereas blood total protein, albumin. Ca. Mg. Cu and Zn level of liver and kidney was not effected.

Key Words: Blood and tissue parameters. Kıvırcık, lamb, zinc bacitracin.

 


Tam metin:

PDF
                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.