A CASE OF TRYPANOSOMOSIS IN A PIGEON IN ISTANBUL, TURKEY

Aynur GÜLANBER, Erkut TÜZER, İlker EFİL
801

Öz


Summary

A trypanosome was seen on a blood film of a domestic pigeon (Columba livia) reared in Güneşli district of İstanbul in November. 1998. It was a single trypomastigote which is 55 µm long and had a well developed undulating membrane. The nucleus was placed marginally and the kinetoplast was away from the posterior end. This is the first case report on trypanosomosis (probably due to T. hannai) in a pigeon from Turkey.

Key Words: Pigeon, Columba livia, Trypanosoma hannai, İstanbul, Turkey

 

 

İSTANBUL'DA BİR GÜVERCİNDE TRYPANOSOMOSİS OLGUSU

Özet

1998 Kasım ayında İstanbul'da Güneşli semtinde bakılan bir evcil güvercinden (Columba livia) yapılan bir kan frotisinde bir Tyrpanosoma türüne ait bir trypanomastigote görülmüştür. Parazit yaklaşık 55 µm uzunluğa ve iyi gelişmiş bîr dalgalı zara sahipti. Çekirdeği kenara yakın olarak, kinetoplastı arka uçtan uzakta yer almıştı. Bu, Türkiye'de güvercinlerde iik trypanosomosis (muhtemelen T. hannai'den ileri gelen) olgusudur

Anahtar Kelimeler: Güvercin. Columba iivia, Trypanosoma hannai, istanbul, Türkiye


                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.