DOĞUM SONRASI ANÖSTRUS GÖSTEREN SÜT İNEKLERİNDE OVARYUM AKTİVİTELERİNİN PGF2 ALFA VE GnRH İLE UYARILMASI

Ahmet SABUNCU, Huriye HOROZ KAYA, Çağatay TEK
1.479 568

Öz


Özet

Bu çalışmada postpartum 55 güne kadar östrus göstermeyen ineklerde GnRH ve PGF2„ hormonları kullanılarak östrus sikluslannın uyarılması ve doğum-tekrardan gebe kalma arasındaki sürenin kısaltılması amaçlandı. Çalışmada materyal olarak, doğumdan sonra en az 55 gün geçmesine ragmen östrus göstermeyen 2-10 yaşlı Holstein ırkı 40 adet inek kullanıldı. Bu hayvanlar, dört eşit gruba ayrılarak. I. gruba 250 meg GnRH. İL gruba 250 meg PGF2α (Grup 2a). 11 gün ara ile 250 meg ikinci PGF2α, (Grup 2b) III. gruba 250 mcg GnRH uygulamasının ardından. 10. gün 250 mcg. PGF2α uygulandı. IV. grup olarak ayrılan 10 inek ise kontrol grubu olarak tutuldu İneklerden ilaç uygulamalarından 12 saat önce, uygulamalar esnasında, uygulamaları takiben 12 saat ara ile beş gün boyunca kan alındı. Kan alımlarına uygulamaları takiben 6. ve 8. günde birer kez ve ikinci ilaç uygulaması yapılan hayvanlarda 10. ve 11. gün ve bu uygulamaları takiben beş gün boyunca 12 saat ara ile devam edildi. Alman kan örneklerinde östradiol, progesteron seviyelerine bakıldı Hayvanlar ilk tesbit edilen Östruslarında sun'i olarak tohumlandı. I. grupta dördünde (%40). II. grupta tek PGF2α enjeksiyonu ile %10, 11 gün ara ile ikinci PGF2α, ile %28,5, III. grupla yedi inekte (%70) gebelik sağlandı. Kontrol grubu olarak ayrıları 10 inekte ise kızgınlık belirtileri saptandı ve yapılan sun'i tohumlamadan sonra üçü gebe kaldı (%30). Sonuç olarak; genellikle yüksek süt verimli ineklerde postpartum dönemde 55 gün geçmesine rağmen görülen anöstrus olgularında, östrus sİklusunu ve ovaryum aktivitesini uyarmak için postpartum 55. günden itibaren GnRH + 10. gün PGF2α uygulamalarının daha başarılı sonuçlar verdiği sonucuna varıldı.

Anahtar Sözcükler: Postpartum inek, Anöstrus. GnRH. PGF2α

 

STIMULATION OF THE OVARİAL ACTIVITIES WITH PGF2α AND GNRH OF DAIRY COWS IN ANOESTRUS AFTER PARTURITION

Abstract

The aim of this study was to stimulate the oestrus cycle and shorten the time between calving and recurring pregnancy by using GnRH and PGF2α in cows which do not show oestrus cycle until the 55th day of the postpartum. The materials of the study were 2-10 years old. 40 Holstein breed cows. These cows did not have oestrus cycle until the 55th day of the postpartum period. These animals were divided into four groups. At day 0, the 250 mcq GnRH was injected into first group. 2 PGF2α (250 mcq) injections (apart 11 days) second group. 250 mcq GnRH and on the 10th day 250 mcq PGF2α to the third group, and fourth group was kept as control. Blood samples were taken from cattle in all groups. 12 hours before injections and 12 hours intervals for 5 days. Blood collection was continued once a day on the 6th and 8th days and on the 10th – 11th days and 12 hours intervals consecutive 5 days after the second enjektion. The progesteron and oestradiol levels were measured. The animals were artificially inseminated in their first detected oestrus cycle. In the first group animals (40%). In the second group I animal became pregnant (%10) after first PGF2α enjektion and 2 animals (%28.5) became pregnant after second PGF2, injection.

In the third group 7 animals (70%) became pregnant. Signs of oestrus were observed in the 4 cows (40%) on 97.5 days after birth and 3 of them became pregnant after artificial insemination (%30). As a result; GnRH+PGF2α (on I0th day) administration, after 55th day of postpartum to stimulate oestrus cycle and ovarian activity of the high quality dairy cows which show anoestrus until 55 days after postpartum period, was supposed to give better results.

Key Words: Postpartum cows, Anoestrus, GnRH, PGF2α


Tam metin:

PDF
                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.