FARKLI GENOTİPTEN YUMURTACI TAVUKLARIN EŞDEĞER ÇEVRE KOŞULLARINDA KARŞILAŞTIRMALI VERİM ÖZELLİKLERİ

Faruk BALCI, Metin PETEK, Hasan BAŞPINAR, Mustafa OĞAN
1.030 1.115

Öz


Özet

Bu çalışma; Brown Nick, Isa Brown ve Tetra-SL yumurtacı hibritlerin eşdeğer çevre koşullarında büyüme ve üretim dönemi verim performanslarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Her bir genotipten 1600 adet günlük civciv altlıktı yer sisteminde büyütüldükten sonra 16. haftada tavuk başına 45 cm2 alan düşen apartman sistemi kafeslere nakledilmiş ve 72 haftalık yaşa kadar verimler incelenmiştir.

Brown Nick, Isa Brown ve Tetra-SL hibritlerin 18. hafta ağırlıkları sırasıyla 1481, 1517 ve 1514 g; büyüme (0-18. hafta) dönemi ölüm oranları %2.81, 1.75 ve 1.50 (P<0.05); yumurtlama dönemi ölüm oranlan X23.92, 27.82 ve 19.44 (P<0.05); 0-18 hafta yem tüketimleri 6857, 6826 ve 6685 g, %50 yumurta verimine ulaşma yaşlan 154, 148 ve 150 gün: tavuk başına yumurta verimleri sırasıyla (tavuk-kümes) 281. 258 ve 257 adet (P<0.05); ortalama yumurta ağırlığı 58.55, 60.59 ve 59.84 g; üretilen yumurta başına yem tüketimleri 135.5, 136.5 ve 145.7 g belirlenmiştir.

Sonuç olarak; büyüme dönemi ölüm oram ve yem tüketimi açısından Tetra SL hibritlerin; kümese konulan tavuk başına üretilen yumurta sayısı ve üretilen yumurta basına yem tüketimine göre ise Brown Nİck hibritlerin diğer hibıitlerden daha üstün olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Ticari kahverengi hibritler, Performans testi, Yem tüketimi, Ölüm oranı.

 

COMPARATIVE PRODUCTION PARAMETERS OF DIFFERENT LAYER GENOTYPES İN THE SAME REARING CONDITION

Summary

This study was carried out to investigate the growing and production parameters of Brown Nick, Isa Brown and Tetra SL hybrids in the same rearing conditions. 1600 chicks from each genotype were used and Ihey reared on litter system till 16th week. After 16 week age they are moved battery cages where for each pullet has 45 cm2 field, and their production were examined till 72 week.

The weight of Brown Nick, Isa Brown and Tetra SL genotypes in 18 weeks of age were found 1481, 1517 and 1514 g, respectively. The mortality rate in growing period of above groups were found 2.81, 1.75 and 1.50% (P<0.05), and mortality rate at production period were found 23.92, 27.82 and 19.44% (P<0.05), respectively.

Total feed consumption were found 6857, 6826 and 6685 g at 0-18 week and feed consumption for producing per egg was 135.5, 136.5 and 145.7 g, respectively. 50% egg production age of above groups were found 154, 148 and 150 day and egg production for per hen per housed were found 281, 258 and 257 (P<0.05) and average egg weight were found 58.55, 60.59 and 59.84 g, respectively.

It was concluded that the mortality rate and feed consumption of Tetra SL at rearing period was better than other genotypes. Egg production per hen per housed and feed consumption for producing per egg of Brown Nick was better than other genotypes.

Keywords: Commercial Brown Hybrids, Performance testing, Feed consumption, Mortality rate.

 


Tam metin:

PDF
                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.