İstanbul'da Satışa Sunulan Mısır Bazlı Gıdalarda Fumonisin Varlığı

Ayşe Öznur OCAK, Kamil Bostan
1.026 337

Öz


Fumonisinler, çeşitli Fusarium türleri tarafından üretilen metabolitler olup insanlar için yüksek derecede toksik etkilidirler. İnsanlar için kanserojen olarak kabul edilen fumonisinler küflenmeye ve mikotoksin oluşumuna yatkın tahıl ürünlerinde, özellikle mısırlarda bulunmaktadır. Bu çalışma, İstanbul'da tüketime sunulan mısır ve mısır bazlı gıdaların fumonisin yönünden halk sağlığı açısından riskli olup olmadıklarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Çeşitli marketlerde satışa sunulan 25'er adet mısır konservesi, mısır unu ve mısır gevreğinde fumonisin varlığı ELISA ile test edilmiştir. Buna göre 25 mısır unu örneğinin altısında fumonisin miktarının Türk Gıda Kodeksi tarafından belirlenen limit olan 2 mg/kg'ın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Mısır gevreği ve mısır konservesinde saptanan fumonisin miktarları kabul edilebilir sınırlar içinde bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre, mısır gevreği ve mısır konservesinin fumonisin açısından riskli olmadığı; mısır unlarının ise potansiyel risk taşıdığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fumonisin, mısır, ELISA, halk sağlığı

 

ABSTRACT

 

Presence of fumonisin in the corn-based foods marketed in Istanbul

Fumonisins are a group of fungal metabolites produced by several Fusarium species and have high level toxic effect for human. Fumonisins classified as a human carcinogen are present in cereals, especially corns, which are prone to molding and the formation of mycotoxins. The aim of this study was to determine if corn-based foods marketed in İstanbul contain risky amounts of fumonisin on public health. Totally 75 samples (25 canned sweet corn, 25 corn flour and 25 corn flakes) are provided from several markets. Presence of fumonisin was detected by using ELISA. Out of all the corn flour samples 6 contained fumonisin higher than 2 mg/kg which is the maximum permitted level in Turkish Food Codex. In corn flakes and canned sweet corns no sample exceeded the permitted levels.  The rusults indicates that the fumonisin contents of the corn flakes and canned sweet corns are not risky but the corn flours have potential risk for public health.

Key Words: Fumonisin, corn, ELISA, public health.


Tam metin:

PDF
                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.