Afrika Karası Devekuşlarında (Struthio camellus) Yumurta Ağırlığının Kuluçka Performansına Etkileri

Yusuf Ziya Oğrak, Ahmet Altınel
1.314 304

Öz


Bu çalışmada devekuşu yumurtalarının kuluçka verileri ve yumurta büyüklüğünün kuluçka performansı üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sivas ve Kayseri illeri çevresindeki özel işletmelerden bir sezonda (Mart-Eylül 2002) elde edilen 586 yumurtadan 544 adeti çalışmada kullanılmıştır. Yumurtalar büyüklüklerine göre küçük (≤1450 g), orta boy (>1450 g, ≤1650 g) ve büyük (>1650 g) olarak üç grupta ele alınmış, buna göre orta boy yumurtalar toplam yumurtaların %54'ünü, büyük boy yumurtalar %24'ünü ve küçük yumurtalar da %22'sini oluşturmuştur. Yumurtaların tamamında dölsüzlük oranı ortalaması %22,8 olarak elde edilirken küçük, orta boy ve büyük yumurtalarda dölsüzlük oranına ait ortalamalar arası fark önemsiz bulunmuştur (P>0,05). Çalışmada kuluçka süresi 38-50 gün arasında değişerek ortalama 43,58 gün olarak elde edilmiş ve kuluçka süresi açısından yumurta büyüklüğüne göre yapılan gruplar arası fark önemsiz bulunmuştur (P>0,05). İnkübasyon boyunca yumurtalardaki ağırlık kaybı ortalaması %13,70 olurken küçük, orta boy ve büyük yumurtalarda bu orana ait ortalamalar arası fark önemli bulunmuştur (P<0,01). Tüm yumurtalardaki embriyonik ölüm oranı ortalaması %19,30 olurken küçük, orta boy ve büyük yumurtalarda embriyonik ölüm değerleri arasındaki fark istatistiki açıdan önemsiz bulunmuştur (P>0,05). Kuluçkadan çıkan civcivlerin ortalama ağırlıkları 1037 g olurken; küçük, orta boy ve büyük yumurtalarda civciv ağırlık ortalamaları ve civciv ağırlık yüzdeleri arası farklar önemli bulunmuştur (P<0,01). Tüm yumurtalara ait çıkım gücü ve kuluçka randımanı sırasıyla %75,00 ve %57,90 olurken; küçük, orta boy ve büyük yumurtalarda çıkım gücü ortalamaları arası farklılıklar istatistiki açıdan önemli (P<0,05); kuluçka randımanı ortalamaları arası farklılıklar istatistiki açıdan yüksek derecede önemli bulunmuştur (P<0,01).

Anahtar Kelimeler: Devekuşu, yumurta büyüklüğü, kuluçka performansı

 

 

ABSTRACT

 

THE EFFECTS OF THE EGG WEIGHT ON THE HATCHABILITY OF AFRICAN BLACK OSTRICH (STRUTHIO CAMELLUS) EGGS

 

 

To determine the incubation of ostrich eggs with the effects of egg weight, 544 eggs from ten female African Black ostriches were used in two commercial farm in Sivas and Kayseri provinces of central Anatolia during a laying season. The average weight of eggs in a season was 1552 g. The eggs were evaluated as small, medium and large and the distribution was 54% medium, 24% large and 22% small. The average infertility rate was 22.8% and the differences between the small, medium and large eggs were not significant (P>0.05). The average incubation period was 43.58 days (38-50 days). In terms of incubation period, the differences between the egg size groups were not significant (P>0.05). The average weight loss of eggs during incubation was 13.70% and the differences between the small, medium and large eggs were significant (P<0.01). The average embryonic mortality rate was 19.30%. In terms of embryonic mortality the differences between the small, medium and large eggs were not significant (P>0.05). The average weight of hatched chicks was 1037 g and the differences between small, medium and large eggs were significant (P<0.01). Hatchability of the fertile eggs and the hatchability of the eggs set were 75.00% and 57.90%; While the difference between of fertile eggs between small, medium and large eggs were significant (P<0.05) the differences for the hatchability of egg set  were statistically highly significant (P<0.01). 

Key Words: Ostrich, egg size, hatchability


Tam metin:

PDF
                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.