İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

227.177 116.449

ISSN: 0250-2836   e-ISSN: 2148-8320

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin hakemli bilimsel yayın organıdır. Yılda iki kere yayımlanır.

AgBiotechNet, Animal Breeding Abtracts, Animal Science Database, CAB Abstracts, Dairy Science Abstract, Helmintological Abstracts, Index Veterinarius, Nutrition Abstracts and Reviews Series B: Livestock Feeds, Nutrition and Food Database, Parasitology Database, Poultry Abstracts, Review of Medical and Veterinary Mycology, SCOPUS, Tropical Diseases Bulletin, Veterinary Bulletin, VetMed Resource, Zoological Record, ULAKBİM ve Türkiye Atıf Dizini tarafından taranmaktadır.


Veteriner Hekimliği ilgilendiren alanlarda (temel bilimler, klinik bilimleri, hayvan yetiştiriciliği, hayvan refahı, genetik, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, zoonozlar, veteriner halk sağlığı, gıda hijyeni ve teknolojisi vb) yazılmış araştırma makaleleri, kısa bildiriler, durum raporları, derleme makaleleri, olgu sunumları ve editöre mektuplar yayınlanır.

Cilt 42, Sayı 2 (2016): Article in Press

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Effect of Different Cooling Rates on Embryo Survivability and Pregnancy Rates in Freezing Sheep Embryos PDF (English)
Elif KARAMAN ÖZTÜRK, Kamber DEMİR, Ramazan ARICI, Sema BİRLER, Serhat PABUCCUOĞLU, Mithat EVECEN
Discrepancies in Evaluating Farm Management Routines as Risk Factors of Raw Milk and Udder Hygiene in Selected Dairy Farms of Fars Province, Iran PDF (English)
Mehdi MOHEBBI-FANI, Seyed Shahram SHEKARFOROUSH, Saeed HOSSEINZADEH, Maryam ANSARI-LARI, Maedeh MOUSAVI-DAVOODI, Reza KHORRAMI
Antimicrobial Resistance Profiles of the Two Porcine Salmonella Typhimurium Isolates PDF (English)
Kemal METİNER, Özden BÜYÜKBABA BORAL, Baran ÇELİK, Belgi DİREN SIĞIRCI, Beren BAŞARAN KAHRAMAN, Seyyal AK
Gökçeada Keçisi Oğlaklarının Farklı Karkas Parçalarındaki Et, Kemik, Yağ Oranları Üzerine Üretim Sisteminin Etkisi PDF
Mustafa ÖZCAN, Hülya YALÇINTAN, Bülent EKİZ, Cemil TÖLÜ, Türker SAVAŞ
The Effectiveness of Cinnamomum zeylanicum, Punica granatum Flower and Capsicum annuum Extracts Against Parascaris equorum Infective Larvae PDF (English)
Ehsan RAKHSHANDEHROO, Mohammad ASADPOUR, Arash JAFARI, Seyed Hossein MALEKPOUR
Response to Dietary Supplementation of Glutamine in Broiler Chickens Subjected to Transportation Stress PDF (English)
Majid SHAKERI, Idrus ZULKIFLI, Ehsan OSKOUEIAN, Mohsen SHAKERI, Armin OSKOUEIAN, Mahdi EBRAHIMI
Sıçanların Lakrimal Bezlerinde α-SMA, S-100 Protein ve Alt Ünitelerinin Lokalizasyonları PDF
Emel ALAN, Narin LİMAN
Ankara, Kıl ve Kilis Irkı Keçilerde Leptin Geni 2. Ekzon ve 2. İntronun Karakterizasyonu PDF (English)
Özge BAKIRCIOĞLU, Kemal Özdem ÖZTABAK
Otitis Eksternalı Köpeklerde Malassezia pachydermatis’in Varlığı PDF (English)
Kemal Metiner, Baran Çelik, Beren Başaran Kahraman, Belgi Diren Sığırcı, Zehra Seda Mavili, Seyyal Ak
Kedi ve Köpek Rektal svablarından İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların (VRE) Araştırılması PDF (English)
Arzu Funda BAĞCIGİL, Lora KOENHEMSİ, Baran ÇELİK, Kemal METİNER, Mehmet Erman OR, Seyyal AK
Türkiye’de Trakya Yöresinde Yetiştirilen Holştayn İneklerde Faktör XI Yetmezliği (FXID) Allel Frekansının Belirlenmesi PDF (English)
Kozet AVANUS, Ahmet ALTINEL

Kısa Bildiri

Comparative Study of Erythrocyte Sedimentation Rate after Aminoglycoside and Aminocyclitol Treatment in Goats (Capra hircus) PDF (English)
Toncho DINEV, Dian KANAKOV, Georgi BEEV, Nikolina RUSENOVA, Stefan DENEV

Derleme

Köpeklerde Akciğer Hastalıklarının Tanısında Bilgisayarlı Tomografi Kullanımı PDF
Başak BOZTOK ÖZGERMEN, Ali BUMİN

Olgu Sunumu

Bir Köpekte Ovarian Granüloza Hücre Tümörü ve Kompleks Meme Adenokarsinomu PDF (English)
Ahmet SABUNCU, Sinem Özlem ENGİNLER, Kıvılcım SÖNMEZ, Seçkin Serdar ARUN


                                      iThenticate_Logo 2

 

                

 

 

Creative Commons Lisansı
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) isimli yazarın İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University) başlıklı eseri bu Creative Commons Alıntı-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/iuvfd/ bağlantısındaki esere dayalı olarak.