Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 12 (1955): TÜRKİYAT MECMUASI Herbert Jansky, Lehrbuch der Türkischen Sprache Öz   PDF
R Rahmeti Arat
 
Cilt 10 (1953): TÜRKİYAT MECMUASI Hezarfen Hüseyin Efendi'nin Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Mülahazaları Öz   PDF
Robert Anhegger
 
Cilt 8 (1945): TÜRKİYAT MECMUASI Hicri VI-VIII. (XII.-XIV.) Asırlarda Anadoluda Farsça Eserler Öz   PDF
Ahmed Ateş
 
Cilt 25, Sayı 2 (2015): TÜRKİYAT MECMUASI HİNDİSTAN’DA OSMANLILAR: BOMBAY OSMANLI ŞEHBENDERLİĞİ Öz   PDF
Diren ÇAKILCI
 
Cilt 13 (1958): TÜRKİYAT MECMUASI Hoca Sa'deddin Efendi'nin Tacü't-Tevarih'i ve Bunun Zeyli Hakkında Öz   PDF
M.Münir Aktepe
 
Cilt 17 (1972): TÜRKİYAT MECMUASI HOREZMİ'NİN MUHABBET-NÂME'SİNİN İKİ YENİ YAZMA NÜSHASI ÜZERİNE Öz   PDF
Osman Fikri Sertkaya
 
Cilt 24, Sayı 2 (2014): TÜRKİYAT MECMUASI HOW WAS SULTAN ALP ARSLAN KILLED? Öz   PDF
MUHARREM KESİK
 
Cilt 5 (1936): TÜRKİYAT MECMUASI Hüeng-tsangs Tercümei Halinin Uygurca Tercümesi (Dr. A. Von Gabain), Öz   PDF
REŞİD RAHMETİ ARAT
 
Cilt 5 (1936): TÜRKİYAT MECMUASI Hüeng-tsangs Tercümei Halinin Uygurca Tercümesi (Dr. A. Von Gabain) Ayrıntılar   PDF
Reşid Rahmeti Arat
 
Cilt 14 (1965): TÜRKİYAT MECMUASI Hurûfilik ve Mîr-i "alem Celal Bik"in Bir Mektubu Öz   PDF
Abdulbaki Gölpınarlı
 
Cilt 23, Sayı 1 (2013): TÜRKİYAT MECMUASI HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR'IN MÜREBBİYE VE ŞIPSEVDİ ROMANLARINDA YALNIŞ BATILILAŞMA Öz   PDF
MEHMET ÇELİK
 
Cilt 26, Sayı 1 (2016): TÜRKİYAT MECMUASI HZ. MUHAMMED’İN MUHTASAR ŞEMÂİL-İ ŞERİF TERCÜMESİ'İNDE GEÇEN VASIFLARI Öz   PDF
A.AZMİ BİLGİN
 
Cilt 24, Sayı 1 (2014): TÜRKİYAT MECMUASI I. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA RUS DONANMASININ TRABZON VE ÇEVRESİNİ BOMBALAMASI Öz   PDF
HİKMET ÖKSÜZ, VEYSEL USTA
 
Cilt 25, Sayı 1 (2015): Türkiyat Mecmuası I. DÜNYA SAVAŞI’NDAN SONRA NÜFUS MÜBADELESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’YE GÖÇENLERE KARŞI YUNANİSTAN’IN TUTUMUNUN İSTANBUL BASININA YANSIMASI Öz   PDF
SEYDİ VAKKAS TOPRAK
 
Cilt 2 (1928): TÜRKİYAT MECMUASI İbn Hatib: Ferah-name Öz   PDF
Fuad Köprülü
 
Cilt 10 (1953): TÜRKİYAT MECMUASI İbn Sina, Risalat al-İksîr, Öz   PDF
Ahmet Ates
 
Cilt 3 (1935): TÜRKİYAT MECMUASI İbni Arabşah Öz   PDF
Hüsnü H
 
Cilt 11 (1954): TÜRKİYAT MECMUASI İBNİ SİNANIN TIBBA DAİR BİR MÜNAKAŞASI Öz   PDF
Hilmi Ziya Ülken
 
Cilt 22, Sayı 1 (2012): TÜRKİYAT MECMUASI İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın Romanları Üzerine Bazı Dikkatler Öz   PDF
Şemsettin ŞEKER
 
Cilt 24, Sayı 2 (2014): TÜRKİYAT MECMUASI İÇİN EDATININ STANDART DIŞI KULLANIMI Öz   PDF
PERİHAN ÖLKER
 
Cilt 22, Sayı 1 (2012): TÜRKİYAT MECMUASI İçindekiler Öz   PDF
İbrahim ÇEŞMELİ
 
Cilt 22, Sayı 2 (2012): TÜRKİYAT MECMUASI İÇİNDEKİLER Öz   PDF
İBRAHİM ÇEŞMELİ
 
Cilt 25, Sayı 2 (2015): TÜRKİYAT MECMUASI II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ OSMANLI MATBUATINDA “TONGUÇ” [TONGHIDJE] GAZETESİ VE ROMANYA TÜRKLERİ İÇİN ÖNEMİ Öz   PDF
Ahmet KOÇAK
 
Cilt 16 (1971): TÜRKİYAT MECMUASI II. Sintszyan-Uygur Muhtar Eyaleti. E. N. Necip, Uygurca-Rusça Lûgat Öz   PDF
Ahmed Caferoğlu
 
Cilt 24, Sayı 2 (2014): TÜRKİYAT MECMUASI II. WILHELM’İN OSMANLI İMPARATORLUĞUNU ZİYARETİ VE MİHMANDARI MEHMED ŞAKİR PAŞA’NIN GÜNLÜĞÜ (1898) Öz   PDF
Ö. KÜRŞAD KARACAGİL
 
Toplam 583 ögeden 201 - 225 arası << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


ISSN: 0085-7432