Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 23, Sayı 1 (2013): TÜRKİYAT MECMUASI ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE ÜÇÜNCÜ GÜNAHA AİT BELGELER Öz   PDF
MURAT ELMALI
 
Cilt 25, Sayı 2 (2015): TÜRKİYAT MECMUASI ESKİ UYGURCA BİR CÜMLE ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER Öz   PDF
MEHMET MAHUR TULUM
 
Cilt 24, Sayı 2 (2014): TÜRKİYAT MECMUASI ESKİ UYGURCADA ĀYURVEDA TIBBI VE BEŞ UNSUR Öz   PDF
HACER TOKYÜREK
 
Cilt 9 (1951): TÜRKİYAT MECMUASI Etimoloji Araştırmaları Öz   PDF
Hasan Eren
 
Cilt 12 (1955): TÜRKİYAT MECMUASI Evliya Çelebi'ye Dair Notlar Öz   PDF
M.Cavit Baysun
 
Cilt 26, Sayı 1 (2016): TÜRKİYAT MECMUASI EVLİYA ÇELEBİ’YE GÖRE II. VİYANA MUHASARASINDA KIRIM HANI’NIN YANLIŞ TUTUMUNUN SEBEPLERİ Öz   PDF
NURETTİN GEMİCİ
 
Cilt 20 (1997): TÜRKİYAT MECMUASI FAL, FAL-NÂME VE BİR ÇİÇEK FALI: "DER-AKSÂM-I EZHÂR" Öz   PDF
Halil Ersoylu
 
Cilt 18 (1976): TÜRKİYAT MECMUASI FARHAR-I HALLUH (KARLUK BUDİST SANATI) Öz   PDF
Emel Esin
 
Cilt 6 (1939): TÜRKİYAT MECMUASI Fatih Sultan Mehmed'in Yarlığı Öz   PDF
Reşid Rahmeti Arat
 
Cilt 2 (1928): TÜRKİYAT MECMUASI "Ferheng-name-i Mısri" Yahut Muhtasar Bostan Tercümesi Öz   PDF
Fuad Köprülü
 
Cilt 4 (1934): TÜRKİYAT MECMUASI Ferhengnamei Sadi'nin Üçüncü Nushası ve Velet Çelebi-Kilisli Rifat Neşrile Mukayesesi Öz   PDF
Şerif Hulusi Kurbanoğlu
 
Cilt 10 (1953): TÜRKİYAT MECMUASI Fernard Braudel, La Mediterranee et le monde mediterraneen a l'epoque de Philippe II, Paris 1949, p.1160 Öz   PDF
Ömer Lütfi Barkan
 
Cilt 4 (1934): TÜRKİYAT MECMUASI Festschrift Georg Jacob (Theodor Menzel - Otto Harrassowitz) Öz   PDF
Mehmed Fuad Köprülü
 
Cilt 23, Sayı 1 (2013): TÜRKİYAT MECMUASI FUAT ÖMER ANAMUR İLE MUNİS FÂİK OZANSOY HAKKINDA BİR ROPÖRTAJ Öz   PDF
SİNAN ÇİTÇİ
 
Cilt 20 (1997): TÜRKİYAT MECMUASI FUZÛLÎ'NİN TÜRKÇE GAZELLERİNDE ÇAĞIN SOSYAL HAYATI VE MANEVÎ ÖZELLİKLERİ Öz   PDF
Şeyma Güngör
 
Cilt 2 (1928): TÜRKİYAT MECMUASI "Fuzuli"ye Ait Bazı Notlar Öz   PDF
Fuad Köprülü
 
Cilt 2 (1928): TÜRKİYAT MECMUASI Garbda Şark Eserleri Öz   PDF
T. Karaliski
 
Cilt 1 (1925): TÜRKİYAT MECMUASI Garpta Şark Eserleri: Köprülüzade Mehmed Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1919. Öz   PDF
Clement Huart, çev.Ragıb Hulusi Bey
 
Cilt 1 (1925): TÜRKİYAT MECMUASI Garpta Şark Eserleri: Köprülüzade Mehmed Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1919. Öz   PDF
J H Mortdman, çev: Mübarek Galib Bey
 
Cilt 1 (1925): TÜRKİYAT MECMUASI Garpta Şark Eserleri: Köprülüzade Mehmed Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1919. Öz   PDF
Gyula Nemeth, çev. Köprülüzade Ahmed Cemal Bey
 
Cilt 26, Sayı 1 (2016): TÜRKİYAT MECMUASI GEÇ DÖNEM ÇAĞATAY TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ “DÎVÂNE BÛRAK KISSASI”: METİN, DİL VE ÜSLUP İNCELEMESİ Öz   PDF
FİKRET TURAN
 
Cilt 15 (1969): TÜRKİYAT MECMUASI Gemicilik Öz   PDF
Cengiz Orhonlu
 
Cilt 2 (1928): TÜRKİYAT MECMUASI Germiyan Beğliği Tarihine Ait Öz   PDF
Fuad Köprülü
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI GİRİŞ Öz   PDF
TÜRKİYAT MECMUASI GİRİŞ
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI Giriş Öz   PDF
. .
 
Toplam 583 ögeden 151 - 175 arası << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 0085-7432