Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI DÜŞÜNCE MECMUASI VE SİSTEMATİK İNDEKSİ Öz   PDF
Nuran ÖZLÜK
 
Cilt 26, Sayı 1 (2016): TÜRKİYAT MECMUASI DUYURULAR Ayrıntılar   PDF
. .
 
Cilt 3 (1935): TÜRKİYAT MECMUASI E. K. Perkarskiy: Yakut Dili Lugati Öz   PDF
Abdülkadir İnan
 
Cilt 16 (1971): TÜRKİYAT MECMUASI E. N. Necip, Sovremenny Uygurskiy Yazık= Çağdaş Uygur Dili Öz   PDF
Ahmed Caferoğlu
 
Cilt 5 (1936): TÜRKİYAT MECMUASI EBUREYHAN'IN BİR KİTABI Öz   PDF
M. Şerefeddin Yaltkaya
 
Cilt 26, Sayı 1 (2016): TÜRKİYAT MECMUASI EÇMİYADZİN KATOGİKOSLUĞU VE RUSYA DEVLETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BAŞLANGICI Öz   PDF
AYNA ASKEROĞLU ARSLAN
 
Cilt 17 (1972): TÜRKİYAT MECMUASI EDEBİYATTA ALPARSLAN Öz   PDF
Ali Alparslan
 
Cilt 22, Sayı 1 (2012): TÜRKİYAT MECMUASI Editörden Öz   PDF
Abid Nazar MAHDUM
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI Editörden ve İçindekiler Öz   PDF
. .
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI EDİTÖRDEN:TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ VE TÜRKİYAT MECMUASI Öz   PDF
Murat Ali KARAVELİOĞLU
 
Cilt 20 (1997): TÜRKİYAT MECMUASI EMRÎ'NİN HAYATI VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ Öz   PDF
Yekta Saraç
 
Cilt 22, Sayı 2 (2012): TÜRKİYAT MECMUASI ERHAN AYDIN, ESKİ TÜRK YER ADLARI, ESKİ TÜRK YAZITLARINA GÖRE,KÖMEN YAYINLARI, KONYA, 2012, 210 s. Öz   PDF
HACER TOKYÜREK
 
Cilt 23, Sayı 1 (2013): TÜRKİYAT MECMUASI ERKAN GÖKSU, TÜRKİYE SELÇUKLULARINDA ORDU, TTK YAYINLARI, ANKARA 2010, XLVII+469 S. Öz   PDF
SUAT KAYMAK
 
Cilt 25, Sayı 1 (2015): Türkiyat Mecmuası ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ ROMANINDA SİNEMANIN İZLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Öz   PDF
ÇİLEM TERCÜMAN
 
Cilt 25, Sayı 1 (2015): Türkiyat Mecmuası ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ SABATAYCILIK TARTIŞMALARI: TÜRK SESİ GAZETESİ’NDEN 1924 TARİHLİ BİLİNMEYEN BİR TEFRİKA Öz   PDF
CENGİZ ŞİŞMAN, MUHARREM VAROL
 
Cilt 25, Sayı 2 (2015): TÜRKİYAT MECMUASI ERKEN DÖNEM OSMANLI TARİHLERİNDE YILDIRIM BAYEZİD’İN DÜĞÜNÜNÜN ANLATIMINA DAİR BÖLÜMLERİN SÛRNÂME BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Öz   PDF
FATMA KAYTAZ
 
Cilt 5 (1936): TÜRKİYAT MECMUASI ERMENİ MÜVERRİHİNE GÖRE MOĞOLLAR:Vartan'ın umumî tarihinden müstahreç Öz   PDF
M. Ed. Dulaurier
 
Cilt 2 (1928): TÜRKİYAT MECMUASI ERMENİ MÜVERRİHLERİNE NAZARAN MOĞOLLAR Öz   PDF
Edward Dulaurier
 
Cilt 10 (1953): TÜRKİYAT MECMUASI Ermeni Seyyah Polonyalı Simeon'un Seyahatnamesi (1608-1619) Öz   PDF
Hrand D Andreasyan
 
Cilt 13 (1958): TÜRKİYAT MECMUASI Ertuğrul Oğuz Çırağan, La Politique Ottomane Pendant les Gueerres de Napoleon Öz   PDF
Ercümend Kuran
 
Cilt 15 (1969): TÜRKİYAT MECMUASI Eski Araplara Göre Türkler Öz   PDF
Ramazan Şeşen
 
Cilt 5 (1936): TÜRKİYAT MECMUASI Eski Rus Tarihinde Karakalpaklar'ın Rolü (D. A. Rasovskiy Öz   PDF
Hasan Ortekin
 
Cilt 4 (1934): TÜRKİYAT MECMUASI Eski Slavca'daki Türkçe Sözlere Dair Öz   PDF
Akdes Nimet
 
Cilt 7 (1942): TÜRKİYAT MECMUASI Eski Türkçe'nin Grameri Ayrıntılar   PDF
Reşit Rahmeti Arat
 
Cilt 26, Sayı 1 (2016): TÜRKİYAT MECMUASI ESKİ UYGUR BUDİST METİNLERİNDE ŞEYTAN, YILAN, KADIN İLİŞKİSİ Öz   PDF
Hacer TOKYÜREK
 
Toplam 583 ögeden 126 - 150 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 0085-7432