Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 15 (1969): TÜRKİYAT MECMUASI Çorum'un Mecidözü'nde Âşık Paşa-oğlu Elvan Çelebi Zaviyesi Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Cilt 4 (1934): TÜRKİYAT MECMUASI Cuci Ulusunda Kullanılan Payza ve Baysa Kelimeleri Hakkında (A. Samoyloviç) Öz   PDF
Abdülkadir İnan
 
Cilt 11 (1954): TÜRKİYAT MECMUASI DAMAT İBRAHİM PAŞA DEVRİNDE LALEYE DAİR BİR VESİKA Öz   PDF
M.Münir Aktepe
 
Cilt 13 (1958): TÜRKİYAT MECMUASI DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDEKİ TARİHİ OLAYLAR VE KİTABIN TELİF TARİHİ Öz   PDF
Pertev Naili Boratav
 
Cilt 9 (1951): TÜRKİYAT MECMUASI Dede Korkut Kitabında Kadın Öz   PDF
Mehmed Kaplan
 
Cilt 17 (1972): TÜRKİYAT MECMUASI Demetrius J. Georgacas: The Names for the Asia Minor Peninsula and a Register of Surviving Anatolian Pre-Turkish Placenames Ayrıntılar   PDF
Johann Tischler
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI DENİZ CANLILARI SERGİSİ Öz   PDF
Samet Kalkan
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI DERIVATIONAL SUFFIXES IN CHINESE TATAR Öz   PDF
Ersin Teres
 
Cilt 5 (1936): TÜRKİYAT MECMUASI Destan-ı Ahmet Haramî (A. Talat Onay) Öz   PDF
Orhan Şaik Gökyay
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI DEVLETLE YAZIŞMAK: TÜRKİYE VE İRAN SOSYAL TARİHÇİLİĞİNDE DİLEKÇELER Öz   PDF
Serhan AFACAN
 
Cilt 4 (1934): TÜRKİYAT MECMUASI Dil Mükemmeliği ve Dil Mükemmelleştirme Görünceleri - I Öz   PDF
Ragıp Hulusi
 
Cilt 5 (1936): TÜRKİYAT MECMUASI Dil Mükemmelliği ve Dil Mükemmelleştirme Görünceleri - II, Öz   PDF
Ragıp Hulusi Özdem
 
Cilt 22, Sayı 2 (2012): TÜRKİYAT MECMUASI DİLSEL ESTETİKTEN ŞİİRSEL GÖRSELLİĞE: OSMANLI'NIN GÖRSEL ŞİİRLERİ ÖZER ŞENÖDEYİCİ, OSMANLI'NIN GÖRSEL ŞİİRLERİ, KESİT YAYINLARI, İSTANBUL, KASIM 2012, 199 s. Öz   PDF
NAGİHAN GÜR
 
Cilt 26, Sayı 1 (2016): TÜRKİYAT MECMUASI DIMAŞK SELÇUKLU MELİKİ ERTAŞ BİN TUTUŞ Öz   PDF
İbrahim DUMAN
 
Cilt 25, Sayı 1 (2015): Türkiyat Mecmuası DİVAN ŞİİRİNDE KIRMIZI RENK Öz   PDF
RECEP DEMİR
 
Cilt 23, Sayı 2 (2013): TÜRKİYAT MECMUASI DİVAN ŞİİRİ-OSMANLI KLASİK MUSİKİSİ İLİŞKİSİ VE 18. YÜZYIL DİVAN ŞİİRİNDEN ÖRNEKLER Öz   PDF
ALİ CANÇELİK
 
Cilt 6 (1939): TÜRKİYAT MECMUASI Divanı Lûgatü't-Türk'ün Başındaki Makale Ayrıntılar   PDF
Rifat Bilge
 
Cilt 6 (1939): TÜRKİYAT MECMUASI Divanı Lûgatü't-Türk'ün Telifi tarihi Ayrıntılar   PDF
Rifat Bilge
 
Cilt 2 (1928): TÜRKİYAT MECMUASI Divan-ı Türki-i Sultan Veled... Öz   PDF
Fuad Köprülü
 
Cilt 7 (1942): TÜRKİYAT MECMUASI DİVANÜ LÛGAT-İT TÜRK TERCEMESİ Öz   PDF
Abdullah Taymas
 
Cilt 11 (1954): TÜRKİYAT MECMUASI DİVANÜ LÜGATİ'T- TÜRK TERCÜMESİ Öz   PDF
Abdullah Battal Taymas
 
Cilt 17 (1972): TÜRKİYAT MECMUASI DİYARBEKİR'DE EBU ŞUCA MUHAMMED b. MELİKŞAH ZAMANINDA YAPILAN BİR YAPI KİTABESİ İLE ONUN NAMINA KESİLEN BAZI SİKKELERİN MAHİYETİ Öz   PDF
İbrahim Artuk
 
Cilt 10 (1953): TÜRKİYAT MECMUASI Döğerlere Dair Öz   PDF
Faruk Sümer
 
Cilt 25, Sayı 1 (2015): Türkiyat Mecmuası Dr. Nadejda Romanovna OYNOTKİNOVA, Altayskie Poslovitsı i Pogovorki: Poetika i Pragmatika Janrov (Altay Atasözü ve Deyimleri: Türlerin Poetikası ve Pragmatiği), İzdatelstvo Nauka, Novosibirsk 2012, 354 s. ISBN: 987-5-4437-0079-3. Öz   PDF
ABDÜLSELAM ARVAS
 
Cilt 20 (1997): TÜRKİYAT MECMUASI DUA VE YAS MOTİFİ OLARAK "baş aç-" TABİRİ Öz   PDF
Hayati Develi
 
Toplam 583 ögeden 101 - 125 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 0085-7432