Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI BİR MÜFETTİŞ RAPORU'NDA ERKEN 20.YÜZYIL İSTANBUL SURİÇİ SIBYAN MEKTEPLERİ Öz   PDF
Ali Naci ÖZYALVAÇ
 
Cilt 22, Sayı 1 (2012): TÜRKİYAT MECMUASI Bir Osmanlı Bilgini Kethüdazade Ârif ve Divanı Öz   PDF
Taner GÖK
 
Cilt 9 (1951): TÜRKİYAT MECMUASI Bir Tenkid Hakkında Bazı Mülahazalar Öz   PDF
Orhan F Köprülü
 
Cilt 4 (1934): TÜRKİYAT MECMUASI Birinci Mengili Giray Han Yarlığı Öz   PDF
Hasan Abdullahoğlu
 
Cilt 3 (1935): TÜRKİYAT MECMUASI Bizansın Son ve Osmanlıların İlk Tarihçileri Öz   PDF
Akdes Kurat
 
Cilt 24, Sayı 2 (2014): TÜRKİYAT MECMUASI BONN ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ’NÜN MOĞOLİSTAN’DA YAPTIĞI ARKEOLOJİK KAZILAR Öz   PDF
FATMA AYSEL DİNGİL
 
Cilt 2 (1928): TÜRKİYAT MECMUASI Bozkurt Hakkında Öz   PDF
Abdülkadir Başkurdistanlı
 
Cilt 5 (1936): TÜRKİYAT MECMUASI Buharalı Baha-üd-dîn Nakşbend (Gordlevskiy, V. A), Öz   PDF
Ahmet Caferoğlu
 
Cilt 26, Sayı 1 (2016): TÜRKİYAT MECMUASI BURSEVÎ MUHYİDDÎN HALÎFE VE ‘İBRETNÂME’SİNE DAİR Öz   PDF
RAMADAN DOĞAN
 
Cilt 17 (1972): TÜRKİYAT MECMUASI BUTÂN-I HALAÇ(M. VII.-X. Yüzyıllarda Halaç Kültürünün Sanat Eserlerinde Akisleri) Öz   PDF
Emel Esin
 
Cilt 17 (1972): TÜRKİYAT MECMUASI BÜYÜK SELÇUKLU SULTANI ALPARSLAN ZAMANINDAN KALAN ESERLER Öz   PDF
Oktay Aslanapa
 
Cilt 12 (1955): TÜRKİYAT MECMUASI Büyük Selçuklu Veziri Nizamü'l-Mülk'ün Eseri, Siyasetname ve Türkçe Tercümesi Öz   PDF
İbrahim Kafesoğlu
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI CÂMÎ-İ RÛMÎ (MISRÎ) VE SAÂDETNÂME Öz   PDF
Cihan OKUYUCU
 
Cilt 12 (1955): TÜRKİYAT MECMUASI Cavid Baysun, Cevdet Paşa, Tezakir 1-12 Öz   PDF
M.Münir Aktepe
 
Cilt 20 (1997): TÜRKİYAT MECMUASI Cenab Şehabeddin'in Güzellik Felsefesi Öz   PDF
Hasan Akay
 
Cilt 25, Sayı 2 (2015): TÜRKİYAT MECMUASI CENAB ŞEHABEDDİN’İN BİLİNMEYEN BİR YAZISI Öz   PDF
SİNAN ÇİTÇİ
 
Cilt 24, Sayı 1 (2014): TÜRKİYAT MECMUASI CENGİZ AYTMATOV’UN İSMİ ÜZERİNE Öz   PDF
MEHMET MAHUR TULUM
 
Cilt 23, Sayı 1 (2013): TÜRKİYAT MECMUASI ÇEV. MEHMET TURGUT BERBERCAN, “İSLAMİYET ÖNCESİNDE TÜRKLERİN İRAN MÜNASEBETLERİ”, STUDIA TURCICA, ED. L. LIGETI, AKADÉMIAI KIADÓ, BUDABEŞTE 1971, S. 29-37 Öz   PDF
PENTTI AALTO
 
Cilt 11 (1954): TÜRKİYAT MECMUASI Cevdet Paşa, Şahsiyetine ve İlim Sahasındaki Faaliyetine Dair Öz   PDF
M.Cavit Baysun
 
Cilt 7 (1942): TÜRKİYAT MECMUASI CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA'YA DAİR Öz   PDF
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
 
Cilt 23, Sayı 2 (2013): TÜRKİYAT MECMUASI CİĞERDELEN ROMANINDA METİNLERARASI İLİŞKİLER Öz   PDF
HANİFE ÖZER
 
Cilt 7 (1942): TÜRKİYAT MECMUASI ÇİN KAYNAKLARINA GÖRE ORTA VE GARBÎ ASYA HALKLARININ MEDENİYETİ Öz   PDF
Wolfram Eberhard
 
Cilt 20 (1997): TÜRKİYAT MECMUASI Cinanî, Cilaü'l-kulûb (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük), nşr. Doç. Dr. Mustafa Özkan, İstanbul, 1990. Öz   PDF
Atilla Şentürk
 
Cilt 1 (1925): TÜRKİYAT MECMUASI Clement Huart: Mevlevi Evliyası Öz   PDF
Köprülüzade Mehmed Fuad
 
Cilt 5 (1936): TÜRKİYAT MECMUASI Codex Cumanicus'un Menşe Meselesi Hakkında (D. A. Rasovskiy) Öz   PDF
Hasan Ortekin
 
Toplam 583 ögeden 76 - 100 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 0085-7432