Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 3 (1935): TÜRKİYAT MECMUASI Araplar ve Hazarlar Öz   PDF
Michael Kmosko
 
Cilt 24, Sayı 2 (2014): TÜRKİYAT MECMUASI ÂSAF HÂLET ÇELEBİ’NİN SİDHARTA ADLI ŞİİRİNİN METAFORİK YAPISI Öz   PDF
EMİNE GÖZDE ÖZGÜREL
 
Cilt 18 (1976): TÜRKİYAT MECMUASI ÂŞIK PAŞA VE BİRLİK FİKRİ Öz   PDF
Mehmed Kaplan
 
Cilt 5 (1936): TÜRKİYAT MECMUASI ÂŞIK PAŞA'NIN ŞİİRLERİ Öz   PDF
Abdülbaki Gölpınarlı
 
Cilt 4 (1934): TÜRKİYAT MECMUASI ATA BİNMEK, OK ATMAK Öz   PDF
H. Ritter
 
Cilt 9 (1951): TÜRKİYAT MECMUASI Atabetü'l Hakayık'ta g ve ğ Seslerine Dair Öz   PDF
R Rahmetli Arat
 
Cilt 23, Sayı 2 (2013): TÜRKİYAT MECMUASI ATEBETÜ'L-HAKAYIK'TA GEÇEN DEYİMLER, ATASÖZLERİ VE ÖZDEYİŞLER Öz   PDF
EKREM DEMİR
 
Cilt 5 (1936): TÜRKİYAT MECMUASI Atısı Lakablı Yollığ Tiginin Sınfî Mensubiyeti (Kozmin N. N.) Öz   PDF
Ahmet Caferoğlu
 
Cilt 2 (1928): TÜRKİYAT MECMUASI A.V. Anohin: Altay Şamanlığına Ait Mevad Öz   PDF
Abdülkadir Başkurdistanlı
 
Cilt 8 (1945): TÜRKİYAT MECMUASI Ayasofya Kütüphanesinde Tefsir İlmine Ait Arapça Yazmalar Öz   PDF
h ritter
 
Cilt 1 (1925): TÜRKİYAT MECMUASI Aybetü'l-Hakayık'a dair Öz   PDF
Köprülüzade Mehmed Fuad
 
Cilt 2 (1928): TÜRKİYAT MECMUASI "Aydınoğulları" Tarihine Ait Öz   PDF
Fuad Köprülü
 
Cilt 22, Sayı 2 (2012): TÜRKİYAT MECMUASI AYŞE FÂİKA ERKMENOĞLU İLE FÂİK ÂLİ OZANSOY VE MUNİS FÂİK OZANSOY HAKKINDA BİR RÖPORTAJ Öz   PDF
SİNAN ÇİTÇİ
 
Cilt 2 (1928): TÜRKİYAT MECMUASI A[leksandr Nikolayeviç] Samoyloviç: Osmanlı Türkçesinin Muhtasar Sarf ve Nahvi Öz   PDF
Ahmed Caferoğlu
 
Cilt 20 (1997): TÜRKİYAT MECMUASI BABA İLYÂS-İ HORÂSÂNÎ'YE AİT HALVETLE İLGİLİ MANZÛM BİR RİSÂLE Öz   PDF
Kemal Eraslan
 
Cilt 18 (1976): TÜRKİYAT MECMUASI BABUR'UN İCAD ETTİĞİ “BABURİ YAZISI” VE ONUNLA YAZILMIŞ OLAN KUR'AN - I Öz   PDF
Ali Alparslan
 
Cilt 2 (1928): TÜRKİYAT MECMUASI Bahriye: Piri Reis - Naşir ve Mütercimi: Paul Kahle Öz   PDF
Fuad Köprülü
 
Cilt 1 (1925): TÜRKİYAT MECMUASI Bedrus Keresteciyan: Türkçenin İştikak Lugati İçin Bazı Mevadd Öz   PDF
Köprülüzade Mehmed Fuad
 
Cilt 5 (1936): TÜRKİYAT MECMUASI Behram-ı Gûr Menkabeleri Öz   PDF
Hikmet T. İlaydın
 
Cilt 5 (1936): TÜRKİYAT MECMUASI Bektaşi Tomarı ve Nefesleri (Muhtar Yahya Dağlı) Öz   PDF
Abdülbaki Gölpınarlı
 
Cilt 7 (1942): TÜRKİYAT MECMUASI BERGAMA KRAL HANEDANININ ŞECERESİ Öz   PDF
Clemens Bosch
 
Cilt 11 (1954): TÜRKİYAT MECMUASI Bernard Lewis, The Impect of the French Revolution on Turkey Öz   PDF
Ercümend Kuran
 
Cilt 22, Sayı 2 (2012): TÜRKİYAT MECMUASI BİR ANADOLU KÖYÜNDE 1945-60'LI YILLARDAN BAYRAM ANILARI Öz   PDF
NURİ YÜCE
 
Cilt 14 (1965): TÜRKİYAT MECMUASI Bir Eserin İki Yazma Nüshası Öz   PDF
Saadeddin Buluç
 
Cilt 3 (1935): TÜRKİYAT MECMUASI Bir İmla Hususiyeti Öz   PDF
Ali Nihat Tarlan
 
Toplam 583 ögeden 51 - 75 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 0085-7432