Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 12 (1955): TÜRKİYAT MECMUASI İkinci Abdülhamid'in Alman İmparatoruna Çekmiş Olduğu Bir Telgraf Öz   PDF
İsmail Uzunçarşılı
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI İKİNCİ YENİ ŞİİRİNDE ÖTEKİ DÜNYA: ORTADOĞU VE AFRİKA Öz   PDF
Murat Kacıroğlu
 
Cilt 7 (1942): TÜRKİYAT MECMUASI İLİG ÜNVANI HAKKINDA Öz   PDF
Osman Turan
 
Cilt 17 (1972): TÜRKİYAT MECMUASI İLK ANADOLU VATAN KÜLTÜRÜ KURUCULARI Öz   PDF
Ahmet Caferoğlu
 
Cilt 2 (1928): TÜRKİYAT MECMUASI İLK OSMANLI SİKKELERİ HAKKINDA Öz   PDF
Fuad Köprülü
 
Cilt 17 (1972): TÜRKİYAT MECMUASI İLK SELÇUKLU VEZİRLERİNE DAİR BAZI NOTLAR Öz   PDF
Harold Bowen, Çev. Aliye Toker
 
Cilt 5 (1936): TÜRKİYAT MECMUASI İran Azerbaycanı Halk Edebiyatı Örnekleri (H. Sureja Szapszal Öz   PDF
Ahmet Caferoğlu
 
Cilt 5 (1936): TÜRKİYAT MECMUASI İran Şahlarının İki Türkçe Mektubu Öz   PDF
Fekete Layoş
 
Cilt 11 (1954): TÜRKİYAT MECMUASI İSKAN COĞRAFYASI: Esas Fikirler, Problemler ve Metod Öz   PDF
Ali Tanoğlu
 
Cilt 17 (1972): TÜRKİYAT MECMUASI İSLAM KAYNAKLARINA GÖRE MALAZGİRT SAVAŞI Öz   PDF
C. Cahen, Çev. Zeynep Kerman
 
Cilt 24, Sayı 2 (2014): TÜRKİYAT MECMUASI İSLAM/TÜRK DEVLET VE TOPLUM GELENEĞİNDE RENKLER VE ANLAMLARI Öz   PDF
AHMET KÜTÜK
 
Cilt 2 (1928): TÜRKİYAT MECMUASI İsmail Hakkı: Kitabeler Öz   PDF
Fuad Köprülü
 
Cilt 8 (1945): TÜRKİYAT MECMUASI İstanbul Kütüphanelerinde bulunan baznameler Öz   PDF
Rifat Bilge
 
Cilt 8 (1945): TÜRKİYAT MECMUASI İstanbul Kütüphanelerinde el-Şaka'ik el-numaniya tercüme ve zeyilleri Öz   PDF
Behçet Gönül
 
Cilt 26, Sayı 1 (2016): TÜRKİYAT MECMUASI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ’NDEKİ EL YAZMALARININ KATALOGU Öz   PDF
Sadık YAZAR
 
Cilt 24, Sayı 2 (2014): TÜRKİYAT MECMUASI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ’NÜN KURULUŞUNUN 90.YILINDA 11. MİLLİ TÜRKOLOJİ KONGRESİ 11-13 KASIM 2014 Öz   PDF
SELİM AHMETOĞLU
 
Cilt 10 (1953): TÜRKİYAT MECMUASI İstanbul'da Bazı Cami ve Mescid Minareleri Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Cilt 14 (1965): TÜRKİYAT MECMUASI İstanbulun Mahalle ve Semt Adları Hakkında Bir Deneme Öz   PDF
Semavi Eyice
 
Cilt 6 (1939): TÜRKİYAT MECMUASI İTALYANCA-TÜRKÇE BİR LÛGAT Ayrıntılar   PDF
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
 
Cilt 5 (1936): TÜRKİYAT MECMUASI İtalyanca-Türkçe Bir Lûgat Ayrıntılar   PDF
Ziyaeddin Fahri
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI IV. MURÂD DÖNEMİNE AİT MANZUM VE MİNYATÜRLÜ BİR GAZÂNÂME: TULÛÎ'NİN PAŞANÂME İSİMLİ ESERİ Öz   PDF
Mücahit KAÇAR
 
Cilt 10 (1953): TÜRKİYAT MECMUASI İzlanda'da Türkler Öz   Başlıksız ()   PDF
Bernard Lewis
 
Cilt 16 (1971): TÜRKİYAT MECMUASI İzzet Koyunoğlu Kütüphanesinde Bulunan Türkçe Yazmalar Üzerinde Çalışmalar I Öz   PDF
M.C. Şehabeddin Tekindağ
 
Cilt 1 (1925): TÜRKİYAT MECMUASI J. Loran: Garbî Asya'da Bizans ve Selçukî Türkleri Öz   PDF
Köprülüzade Mehmed Fuad
 
Cilt 1 (1925): TÜRKİYAT MECMUASI J. Viladimir T. : Cengiz Han Öz   PDF
T. P., Çev: Ahmed Cemal Bey
 
Toplam 583 ögeden 226 - 250 arası << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ISSN: 0085-7432