Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 20 (1997): TÜRKİYAT MECMUASI +LAĞU / +LEGÜEKİ ÜZERİNE Öz   PDF
Mustafa S. Kaçalin
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI 17. ASIR MEVLEVI EDEBIYATINDAN BIR PORTRE: ADEM DEDE Öz   PDF
Adem CEYHAN
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI 31 MART İSYANI'NIN TRABZON'DAKİ YANKILARI Öz   PDF
Selim Ahmetoğlu
 
Cilt 17 (1972): TÜRKİYAT MECMUASI A. K. Kurışjanov, İssledovanie po Leksike Starokıpçakskogo Pismennogo Pamyatnika XIII v. Tyurksko-Arabskogo Slovarya= XIII. Yüzyıl Eski Yazılı Kıpçak Kaynaklarından "Türk-Arap Sözlüğü" Üzerine Araştırmalar Ayrıntılar   PDF
AHMET CAFEROĞLU
 
Cilt 12 (1955): TÜRKİYAT MECMUASI A. Meillet, La Methode Comparative en Linguistique Historique Öz   PDF
Necla Pekolcay
 
Cilt 3 (1935): TÜRKİYAT MECMUASI A. Yakubovski: Doğuda Feodalizm. Altın Ordu Payitahtı, Bereke'nin Sarayı Öz   PDF
Abdülkadir İnan
 
Cilt 17 (1972): TÜRKİYAT MECMUASI Abbas Gulu Aga Bakıhanlı, Gülüstan-i İrem Ayrıntılar   PDF
Ahmet Caferoğlu
 
Cilt 16 (1971): TÜRKİYAT MECMUASI Abbas Zamanov, Heyat Eşiği, Güzellik Muğennisi Öz   PDF
Ahmed Caferoğlu
 
Cilt 16 (1971): TÜRKİYAT MECMUASI Abbas Zamanov, Sabire Heykel Öz   PDF
Ahmed Caferoğlu
 
Cilt 3 (1935): TÜRKİYAT MECMUASI Abdülbaki, Kaygusuz Vizeli Alaeddin: Hayatı ve Şiirleri, Remzi Kitaphanesi, İstanbul 1933 Öz   PDF
Sadettin Nüzhet
 
Cilt 9 (1951): TÜRKİYAT MECMUASI Abdülhak Adnan - Adıvar, Tarih Boyunca İlim ve Din Öz   PDF
Peyami Erman
 
Cilt 13 (1958): TÜRKİYAT MECMUASI Abdülhak Hamid Üzerinde Bidil Te'siri, Bidil'in Bir Mersiyesi ve Makber Öz   PDF
M. Kaya Bilgegil
 
Cilt 13 (1958): TÜRKİYAT MECMUASI Abdülkadir Karahan, İslam-Türk Edebiyatında Kırk Hadis, Toplama, Tercüme ve Şerhleri Öz   PDF
Tahsin Yazıcı
 
Cilt 25, Sayı 2 (2015): TÜRKİYAT MECMUASI Abu’l-Fażl Beyhaqi, The History of Beyhaqi (The History of Sultan Mas‘ud of Ghazna, 1030-1041), translated by Clifford Edmund Bosworth, revised by Mohsen Ashtiany, Ilex Foundation, Boston and Cambridge 2011, I. cilt, LXX + 476 s.; II. cilt, VI + 400 s.; I Öz   PDF
Suat KAYMAK
 
Cilt 21, Sayı 1 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ: DİVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE YAZILAN MAKALELER Öz   PDF
Asiye Mevhibe COŞAR, Bahadır GÜNEŞ
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ-II: DİVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE HAZIRLANAN BİLDİRİLER Öz   PDF
Asiye Mevhibe Coşar, Bahadır Güneş
 
Cilt 10 (1953): TÜRKİYAT MECMUASI Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae Öz   PDF
J Eckman
 
Cilt 20 (1997): TÜRKİYAT MECMUASI AFAF LUTFİ AL-SAYYID MARSOT, Egypt in the Reign of Muhammed Ali, Cambridge: Cambridge University Press, 1984. Öz   PDF
Muhammed Hanefi Kutluoğlu
 
Cilt 6 (1939): TÜRKİYAT MECMUASI Ahmedi ve Dasitan-ı Tevarih-i Mülûk-i Âl-i Osman Öz   PDF
Nihad Sami Banarlı
 
Cilt 14 (1965): TÜRKİYAT MECMUASI Ahmedî'nin "Mirkatü'l-edeb" i Hakkında Öz   PDF
Nihad M. Çetin
 
Cilt 22, Sayı 2 (2012): TÜRKİYAT MECMUASI AHMET BENZER,TÜRKÇEDE ZAMAN,GÖRÜNÜŞ VE KİPLİK, KABALCI YAYINLARI, İSTANBUL,2012,244 s. Öz   PDF
KÜBRA YILDIRIM
 
Cilt 11 (1954): TÜRKİYAT MECMUASI Ahmet Haşim'in Kaynakları Hakkında Bir Deneme Öz   PDF
Nihad M. Çetin
 
Cilt 9 (1951): TÜRKİYAT MECMUASI Ahmet Hikmet Müftüoğlu Hayatı ve Sanatı Öz   PDF
FEVZİYE ABDULLAH
 
Cilt 20 (1997): TÜRKİYAT MECMUASI Ahmet İzzet Paşa, Feryadım, I, Nehir Yayınları, İstanbul 1992. Öz   PDF
Metin Ayışığı
 
Cilt 21, Sayı 2 (2011): TÜRKİYAT MECMUASI AIDING THE POOR SOLDIERS' FAMILIES: THE ASKER AİLELERİNE YARDIMCI HANIMLAR CEMİYETİ Öz   PDF
Nicole A.N.M. van OS
 
Toplam 583 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 0085-7432