Cilt 25, Sayı 2 (2015)

TÜRKİYAT MECMUASI

İçindekiler

GİRİŞ

GİRİŞ PDF
 

MAKALELER

TANZİMAT DÖNEMİ İDARİ DÜZENLEMELERİNİN ÜSKÜP EYALETİ’NDE TATBİKİ PDF
Yakup AHBAB
ORHAN KEMAL’İN HİKÂYELERİNDE ANLATICI VE BAKIŞ AÇISI PDF
Sinan BAKIR
NESÎMÎ DİVANI’NDA “İNSAN”, “ÂDEM” ve BAZI TEMEL VASIFLARI PDF
Ali CANÇELİK
HİNDİSTAN’DA OSMANLILAR: BOMBAY OSMANLI ŞEHBENDERLİĞİ PDF
Diren ÇAKILCI
SAVAŞIN MALİYETİNE BİR ÇÖZÜM: BİR BORÇLANMA HİKÂYESİ PDF
Akın ÇELİK
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE SINIR ÖNCESİ BAKIŞ AÇISI VE YAKLAŞMA PDF
Talip DOĞAN, Çiğdem USTA
TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E KOCAELİ SANCAĞININ İDARİ YAPISI PDF
İlkay ERKEN
KIRGIZLARIN İLK MODERN TARİHÇİSİ OSMONAALI SIDIKUULU PDF
Ebubekir GÜNGÖR
KIBRIS SORUNUNUN TÜRK–AMERİKAN İLİŞKİLERİNE YANSIMASI (1958-1974) PDF
Metin İLHAN
ERKEN DÖNEM OSMANLI TARİHLERİNDE YILDIRIM BAYEZİD’İN DÜĞÜNÜNÜN ANLATIMINA DAİR BÖLÜMLERİN SÛRNÂME BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ PDF
FATMA KAYTAZ
KIRIM TATAR BASININDA BİR PEDAGOJİ DERGİSİ: OKUV İŞLERİ PDF
Kamelya KESKİN
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ OSMANLI MATBUATINDA “TONGUÇ” [TONGHIDJE] GAZETESİ VE ROMANYA TÜRKLERİ İÇİN ÖNEMİ PDF
Ahmet KOÇAK
ESKİ UYGURCA BİR CÜMLE ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER PDF
MEHMET MAHUR TULUM
TÜRK MENŞELİ ÇİN ÂİLELERİ-II PDF
Kürşat YILDIRIM

KİTABİYAT

Abu’l-Fażl Beyhaqi, The History of Beyhaqi (The History of Sultan Mas‘ud of Ghazna, 1030-1041), translated by Clifford Edmund Bosworth, revised by Mohsen Ashtiany, Ilex Foundation, Boston and Cambridge 2011, I. cilt, LXX + 476 s.; II. cilt, VI + 400 s.; I PDF
Suat KAYMAK

RÖPORTAJ

NESLİ MUNKARIZ OLMUŞ BİR İSTANBUL HANIMEFENDİSİ: DR. NAZİFE OZANKAN1 PDF
selahattin ÇİTÇİ

BELGELER

CENAB ŞEHABEDDİN’İN BİLİNMEYEN BİR YAZISI PDF
SİNAN ÇİTÇİ

YAYIM İLKELERİ

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI PDF
 


ISSN: 0085-7432