Cilt 24, Sayı 2 (2014)

TÜRKİYAT MECMUASI

İçindekiler

GİRİŞ

KAPAK PDF
 
GİRİŞ PDF
 

MAKALELER

MÜSLÜMAN-TÜRK BİLGİNLERİN MÜZİK BİLİMİNE KATKILARI (X-XIII. YÜZYILLAR) PDF
FAZLI ARSLAN
MUHAYYEL BİR KIRIM TARİHÇİSİ KEFEVÎ İBRAHİM EFENDİ VE HUMBARACIBAŞI AHMED PAŞA’NIN RUSYA’YA DAİR RAPORU PDF
UĞUR DEMİR
TÜRK HİCİV EDEBİYATININ SIRADIŞI BİR ŞAİRİ: KÜFRÎ-İ BAHÂYÎ VE ESERLERİNDEN ÖRNEKLER PDF
RAMAZAN EKİNCİ
MESNEVÎ-İ ŞERÎF’İN ÜÇÜNCÜ BEYTİNE FARKLI BİR ŞERH DENEMESİ PDF
İSMAİL GÜLEÇ
II. WILHELM’İN OSMANLI İMPARATORLUĞUNU ZİYARETİ VE MİHMANDARI MEHMED ŞAKİR PAŞA’NIN GÜNLÜĞÜ (1898) PDF
Ö. KÜRŞAD KARACAGİL
HOW WAS SULTAN ALP ARSLAN KILLED? PDF
MUHARREM KESİK
OSMANLI NESRİNDEN BİR LEKENÂME METNİ PDF
FERYAL KORKMAZ
İSLAM/TÜRK DEVLET VE TOPLUM GELENEĞİNDE RENKLER VE ANLAMLARI PDF
AHMET KÜTÜK
İÇİN EDATININ STANDART DIŞI KULLANIMI PDF
PERİHAN ÖLKER
ÂSAF HÂLET ÇELEBİ’NİN SİDHARTA ADLI ŞİİRİNİN METAFORİK YAPISI PDF
EMİNE GÖZDE ÖZGÜREL
XV. YÜZYIL MUTASAVVIFLARINDAN CEMÂL-İ HALVETÎ’NİN MESNEVÎLERİNDE MESNEVÎ PDF
LEYLA ALPTEKİN SARIOĞLU
ESKİ UYGURCADA ĀYURVEDA TIBBI VE BEŞ UNSUR PDF
HACER TOKYÜREK
TANZİMAT’TAN GÜNÜMÜZE MAARİF MÜFETTİŞLİĞİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER BAĞLAMINDA ETİK İLKELER PDF
HASAN YILDIZ

KİTABİYAT

KARAHAN, AKARTÜRK (2013), DÎVÂNU LUGATİ’T-TÜRK’E PDF
MELİKE UÇAR
KİTAPLARA VAKFEDİLEN BİR ÖMRE TUHFE İSMAİL E. ERÜNSAL’A ARMAĞAN PDF
NAZLI VATANSEVER

HABER

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ’NÜN KURULUŞUNUN 90.YILINDA 11. MİLLİ TÜRKOLOJİ KONGRESİ 11-13 KASIM 2014 PDF
SELİM AHMETOĞLU
BONN ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ ENSTİTÜSÜ’NÜN MOĞOLİSTAN’DA YAPTIĞI ARKEOLOJİK KAZILAR PDF
FATMA AYSEL DİNGİL

YAYIM İLKELERİ

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI PDF
 


ISSN: 0085-7432