Cilt 23, Sayı 1 (2013)

TÜRKİYAT MECMUASI

İçindekiler

GİRİŞ

KAPAK PDF
 
GİRİŞ PDF
 

MAKALELER

XV.YÜZYIL SONLARINDA SARUHAN SANCAĞI'NDA PİYADE TEŞKİLATI, YAYA ÇİFTLİKLERİ VE DEMOGRAFİK YAPI PDF
ALPAY BİZBİRLİK, YUSUF ÇİÇEK
HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR'IN MÜREBBİYE VE ŞIPSEVDİ ROMANLARINDA YALNIŞ BATILILAŞMA PDF
MEHMET ÇELİK
HASAN HİKMET'İN HAYATI, ŞAHSİYETİ VE SEBİLÜRREŞÂD MECMUASI İLE İLİŞKİSİ PDF
SİNAN ÇİTÇİ
ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE ÜÇÜNCÜ GÜNAHA AİT BELGELER PDF
MURAT ELMALI
YAZMA DERSİNİN SERÜVENİ: İNŞADAN KOMPOZİSYONA PDF
CELİLE ÖKTEN
MİLLİ MÜCADELE SÜRECİNDE TÜRK- İNGİLİZ REKABETİ: KÜRT SORUNU PDF
SUAT ZEYREK
OSMAN NURİ ERGİN: HAYATI, ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ (1883-1961) PDF
MÜSLÜM YILMAZ

TERCÜME

ÇEV. MEHMET TURGUT BERBERCAN, “İSLAMİYET ÖNCESİNDE TÜRKLERİN İRAN MÜNASEBETLERİ”, STUDIA TURCICA, ED. L. LIGETI, AKADÉMIAI KIADÓ, BUDABEŞTE 1971, S. 29-37 PDF
PENTTI AALTO

KİTABİYAT

MEVLN CELLEDDİN-İ RUMÎ, MESNEVÎ 1-2/3-4/5-6, NAZMEN TERCÜME: AHMET METİN ŞAHİN, KAYNAK YAYINLARI, İSTANBUL 2006 PDF
CEMAL AKSU
MEHMET TURGUT BERBERCAN, ÇAĞATAYCA GÜLİSTAN TERCÜMESİ [GÜLİSTAN-I TÜRKÎ] (GİRİŞ- GRAMER- METİN- NOTLAR- DİZİN- TIPKI BASIM), HÂKİM YAYINLARI, ANKARA 2013, İX + 525 S. PDF
ESMA ACAR
ERKAN GÖKSU, TÜRKİYE SELÇUKLULARINDA ORDU, TTK YAYINLARI, ANKARA 2010, XLVII+469 S. PDF
SUAT KAYMAK

NOTLAR

FUAT ÖMER ANAMUR İLE MUNİS FÂİK OZANSOY HAKKINDA BİR ROPÖRTAJ PDF
SİNAN ÇİTÇİ
TÜRKİYE'DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME PDF
TÜRKANA HÜSEYNOVA
TÜRKİYAT SOHBETLERİ 2012-2013 PDF
MÜSLÜM YILMAZ

YAYIM İLKELERİ

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI PDF
 


ISSN: 0085-7432