Cilt 22, Sayı 1 (2012)

TÜRKİYAT MECMUASI

İçindekiler

GİRİŞ

Kapak ve Giriş PDF
 
Editörden PDF
 
İçindekiler PDF
 

MAKALELER

Türk Mitolojisi ve Halk Şiirinde “Sarı/Kızıl Öküz” İnancı. PDF
Eyüp AKMAN
Bir Osmanlı Bilgini Kethüdazade Ârif ve Divanı PDF
Taner GÖK
Namlunun Ucundaki Padişah: II. Abdülhamid'e Karşı Planlanan Suikastler PDF
Nurdan İpek ŞEBER
Terekeme-Karapapah Türkleri Ağzına Ait Sözcükler “Muş-Bulanık Çevresi” PDF
Muhammet KEMALOĞLU
Moskova Knezliği'nin Bağımsızlığa Geçişinde Türk-Moğol Dünyasının Rolü PDF
İsmet KONAK
Şeyh Abdurrezzak (Şeyh San'an) Destanının Eski Anadolu Türkçesindeki İlk Çevirisi (Mi?) PDF
Aziz MERHAN
Harezm ve Kıpçak Sahasına Ait Yazma Eserlerde Geçen Deyimlerin Kazakça'da İncelenmesi Meselesi PDF
Murat SABİR
Aldar Köse Tipi ve Taşkent'te (Özbekistan) Yayımlanmış Taşbaskısı Aldar Köse Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme PDF
Halil İbrahim ŞAHİN
İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın Romanları Üzerine Bazı Dikkatler PDF
Şemsettin ŞEKER
Osmanlı Yönetiminde Kuzey Afrika: Garp Ocakları PDF
Seydi Vakkas TOPRAK
Osmanlı Devleti'nde Bir Saray Hapishanesi: 18.-19. Yüzyıllarda Bostancıbaşı Mahbesi PDF
Murat YILDIZ

KİTABİYAT

Ömür Ceylan, Bağ Bozumu, Edebiyat Araştırmaları, Kesit Yayınları, İstanbul, Eylül 2011, 347 s. PDF
İsmail AVCI
Simeon Tabakov, Emigratsionniyat Vıpros Prinos Kım Bılgarskoto Emigratsionno Delo, (Göç Sorunu-Bulgar Göç Hareketine Katkısı), Bılgarska Peçatnitsa D. Bandulov, Tsarigrad, 1911. PDF
Nadezhda VASİLEVA, Abidin KARASU

HABER

Katanov Toplantısı PDF
Mustafa AYDIN
Özbekistan'da Guzar Vahası (Güney Sogdiana) Yalpak Tepe Şehir Harabesi 2011 Yılı Özbekistan-Türkiye Uluslararası Ortak Arkeolojik Kazı Çalışması PDF
İbrahim ÇEŞMELİ, Abdusabir RAİMKULOV, Hande GÜNÖZÜ

YAYIM İLKELERİ

Yayım İlkeleri ve Makale Yazım Kuralları PDF
 


ISSN: 0085-7432