Cilt 21, Sayı 2 (2011)

TÜRKİYAT MECMUASI

İçindekiler

GİRİŞ

Giriş PDF
 
Editörden ve İçindekiler PDF
 

MAKALELER

31 MART İSYANI'NIN TRABZON'DAKİ YANKILARI PDF
Selim Ahmetoğlu
AÇIKLAMALI BİR KAYNAKÇA DENEMESİ-II: DİVÂNÜ LUGÂTİ'T-TÜRK VE KÂŞGARLI MAHMUD ÜZERİNE HAZIRLANAN BİLDİRİLER PDF
Asiye Mevhibe Coşar, Bahadır Güneş
SAFEVÎ DEVLETİ'NİN GÜÇLÜ MELİKESİ HAYRÜNNİSA BEGÜM (985-987/1578-1579) PDF
Gülay Karadağ Çınar
OSMANLI'DA MANZUM FETVÂ GELENEĞİ PDF
Muhittin Eliaçık
OSMANLI -TÜRK ROMANINDAN ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANINA KADINLIK: DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM PDF
Çimen Günay Erkol
İKİNCİ YENİ ŞİİRİNDE ÖTEKİ DÜNYA: ORTADOĞU VE AFRİKA PDF
Murat Kacıroğlu
TÜRKÇE TE'LÎF EDİLMİŞ BİR BELÂGAT KİTABI: ŞERÎFÎ'NİN HADÎKATÜ'L-FÜNÛN İSİMLİ ESERİ PDF
Mücahit Kaçar
ON THE SOURCES OF SEBÂTÜ'L-ÂCİZÎN BY SÛFÎ ALLAHYÂR PDF
Abid Nazar Mahdum
AIDING THE POOR SOLDIERS' FAMILIES: THE ASKER AİLELERİNE YARDIMCI HANIMLAR CEMİYETİ PDF
Nicole A.N.M. van OS
TÜRK PARLAMENTO TARİHİNDE CUMHURİYET SENATOSUNUN YERİ PDF
Tunca Özgişi
DERIVATIONAL SUFFIXES IN CHINESE TATAR PDF
Ersin Teres
TÜRK BASININA GÖRE BÜYÜK TAARRUZDA DİN OLGUSU PDF
Uğur Üçüncü

TENKİD

MISIR'A GİDEN GEMİYE RADOVİŞTE'DE KÖMÜR İKMALİ YAPTIRMAK PDF
Mehmet Ali Beyhan

KİTABİYAT

Mübahat S. Kütükoğlu, XVI. Asırda Çeşme Kazasının Sosyal ve İktisadî Yapısı, Ankara 2010, 309 S. PDF
Fırat Boztaş
Ali Şükrü ÇORUK, Osmanlı Sarayında Gündelik Hayat, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2011, 573 S. PDF
Ensar Kesebir
Monguş Kenin-Lopsan, Kara Gökyüzünün Soluk Alışı, Tuva Şamanizminin Mitolojik Mirası, Tuva Y. Ş. Kyunzegeş Yayınevi, Kızıl, 2010, 391 S. PDF
İsmet Konak
Vahit Türk, Şaban Doğan, Yasin Şerifoğlu. Tarihî Türk Lehçeleri -Eski Anadolu Türkçesi Dersleri-. Kesit Yayınları, İstanbul Ekim 2011, 427 S. PDF
Funda Şan
Türkiye'de ve Dünya'da Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri (İlhan Ayverdi Anısına), Kubbealtı Neşriyat, No. 167, İstanbul, Ekim 2010, 454 S. PDF
Ersin Teres

HABER

N. F. KATANOV'UN İSTANBUL'DAKİ KÜTÜPHANESİ PDF
Sevim Hacıoğlu
DENİZ CANLILARI SERGİSİ PDF
Samet Kalkan
TUDES'TE BİLİMSEL YAYIMCILIĞININ SORUNLARI TARTIŞILDI PDF
Murat Ali Karavelioğlu

YAYIM İLKELERİ

Yayım İlkeleri PDF
 


ISSN: 0085-7432