Cilt 17 (1972)

TÜRKİYAT MECMUASI

İçindekiler

MAKALELER

İLK ANADOLU VATAN KÜLTÜRÜ KURUCULARI PDF
Ahmet Caferoğlu
YURD KURMA HAKKINDA PDF
Kreskai Miklos, Çev. M. Tayyib Gökbilgin
BÜYÜK SELÇUKLU SULTANI ALPARSLAN ZAMANINDAN KALAN ESERLER PDF
Oktay Aslanapa
BUTÂN-I HALAÇ(M. VII.-X. Yüzyıllarda Halaç Kültürünün Sanat Eserlerinde Akisleri) PDF
Emel Esin
MALAZGİRD'DE BULUŞANLAR PDF
Hamit Z. Koşay
İSLAM KAYNAKLARINA GÖRE MALAZGİRT SAVAŞI PDF
C. Cahen, Çev. Zeynep Kerman
ALPARSLAN'IN HAYATI İLE İLGİLİ ARAPÇA KAYNAKLAR PDF
Ramazan Şeşen
EDEBİYATTA ALPARSLAN PDF
Ali Alparslan
İLK SELÇUKLU VEZİRLERİNE DAİR BAZI NOTLAR PDF
Harold Bowen, Çev. Aliye Toker
ANADOLU SELÇUKLU SANATI ÇALIŞMALARININ BAŞLANGICINDA İKİ YABANCI: Clement Huart ve Friedrich Sarre PDF
Semavi Eyice
ZİYA GÖKALP ve YAHYA KEMAL'E GÖRE MALAZGİRT SAVAŞININ MANA ve EHEMMİYETİ PDF
Mehmed Kaplan
DİYARBEKİR'DE EBU ŞUCA MUHAMMED b. MELİKŞAH ZAMANINDA YAPILAN BİR YAPI KİTABESİ İLE ONUN NAMINA KESİLEN BAZI SİKKELERİN MAHİYETİ PDF
İbrahim Artuk
VELÂYET-NÂME-İ SULTAN ŞÜCAÜDDİN PDF
Orhan Köprülü
HOREZMİ'NİN MUHABBET-NÂME'SİNİN İKİ YENİ YAZMA NÜSHASI ÜZERİNE PDF
Osman Fikri Sertkaya
OSMANLICADA MOĞOLCA ÖDÜNÇ KELİMELER PDF
Osman Nedim Tuna
SEYF-İ SARÂYÎ'NİN GÜLİSTAN TERCÜMESİ'NİN YAYIMI ÜZERİNE PDF
Ali F. Karamanlıoğlu

TAHLİL VE TENKİTLER

Tyurkologiçeskiy Sbornik (Türkoloji Dergisi). K. Şestidesyatileyu Andreya Nikolaeviça Kononova PDF
Ahmet Caferoğlu
Tyurkologiçeskiy Sbornik 1970. (Türkoloji Dergisi) PDF
Ahmet Caferoğlu
A. K. Kurışjanov, İssledovanie po Leksike Starokıpçakskogo Pismennogo Pamyatnika XIII v. Tyurksko-Arabskogo Slovarya= XIII. Yüzyıl Eski Yazılı Kıpçak Kaynaklarından "Türk-Arap Sözlüğü" Üzerine Araştırmalar PDF
AHMET CAFEROĞLU
Abbas Gulu Aga Bakıhanlı, Gülüstan-i İrem PDF
Ahmet Caferoğlu
Kamal Talibzade, XX. Asır Azerbaycan Edebi Tengidi, (1905-1917'nci İller) PDF
Ahmet Caferoğlu
Oktay Aslanapa, Turkish Art and Architecture PDF
Ali Alparslan
Demetrius J. Georgacas: The Names for the Asia Minor Peninsula and a Register of Surviving Anatolian Pre-Turkish Placenames PDF
Johann Tischler
Nicholas Poppe, A Middle Turkic Text of the Apostles Creed, Havarilerin Amentüsü'ne Ait Bir Orta Türkçe Metni PDF
Osman Fikri Sertkaya

HABER

Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti Enstitüsü'nün Sempozyumu (21. VIII. 1971-25.VIII.1971) PDF
Osman Fikri Sertkaya


ISSN: 0085-7432