Cilt 6 (1939)

TÜRKİYAT MECMUASI

1936-1939

İçindekiler

MAKALELER

Mısır'da Bektaşilik PDF
Fuad Köprülü
Harput Artuk Oğulları'na Ait Kitabeler PDF
Nureddin Ardıç
Ahmedi ve Dasitan-ı Tevarih-i Mülûk-i Âl-i Osman PDF
Nihad Sami Banarlı
Vezir Hakkı Mehmed Paşa (1747-1811) PDF
İsmail Uzunçarşılı
Fatih Sultan Mehmed'in Yarlığı PDF
Reşid Rahmeti Arat

TAHLİL VE TENKİTLER

Anadolu Selçukîleri Gününde Mevlevi Bitiklerinin ikinci kitabı PDF
M. Şerefeddin Yaltkaya

NOTLAR

İTALYANCA-TÜRKÇE BİR LÛGAT PDF
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
Divanı Lûgatü't-Türk'ün Başındaki Makale PDF
Rifat Bilge
Divanı Lûgatü't-Türk'ün Telifi tarihi PDF
Rifat Bilge


ISSN: 0085-7432