Cilt 10 (1953)

TÜRKİYAT MECMUASI

İçindekiler

MAKALELER

TARİHÎ DEMOGRAFİ ARAŞTIRMALARI VE OSMANLI TARİHİ PDF
Ömer Lütfi Barkan
İbn Sina, Risalat al-İksîr, PDF
Ahmet Ates
Onomatopée'lere Ait Notlar PDF
Hasan Eren
Türk Şivelerinin Tasnifi Başlıksız () Başlıksız () Başlıksız () PDF
R Rahmeti Arat
Döğerlere Dair PDF
Faruk Sümer
Muallim Naci İle Recaizade Ekrem Arasındaki Münakaşalar ve Bu Münakaşaların Sebep Olduğu Edebi Hadiseler PDF
FEVZİYE ABDULLAH
Türk Onomastiğinde “At” Kültü PDF
A Caferoğlu
Yakut Şamanizmindeki İjä Kııl PDF
Abdulkadir İnan
Murad I. Tesisleri ve Bursa İmareti Vakfiyesi PDF
M Tayyip Gökbilgin
Kırk Hadis Tercümelerine Umumî Bir Bakış ve Ankaralı İsmail Rüsûhî'nin Tercüme-i Hadîs-i Erbaîn'i PDF
Abdulkadir Karahan
MAHMUD KÂŞGARÎ KİMDİR? PDF
Omeljan Pritsak
İstanbul'da Bazı Cami ve Mescid Minareleri PDF
Semavi Eyice
Ermeni Seyyah Polonyalı Simeon'un Seyahatnamesi (1608-1619) PDF
Hrand D Andreasyan
İzlanda'da Türkler Başlıksız () PDF
Bernard Lewis
Manisa Şer'iye Sicillerine Dair Bir Araştırma PDF
M Çağatay Uluçay
XIV. ve XV. Asırlarda Rumeli'nin Türkler Tarafından İskanına Dair PDF
M Münir Aktepe
Kelime Ortasında Anorganik “B, P” ve “M”-nin Türemesi PDF
J Eckman
Hasan-Beyzade Ahmed Paşa PDF
M Cavit Baysun
Türkçede “–ğu” Ekinin Fonksiyonları, PDF
Mecdud Mansuroğlu
Türk Dil ve Edebiyatına Âit Bazı Metinleri İhtiva Eden Yazma Bir Mecmua PDF
Necla Pekolcay
Hezarfen Hüseyin Efendi'nin Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Mülahazaları PDF
Robert Anhegger

KİTABİYAT

Fernard Braudel, La Mediterranee et le monde mediterraneen a l'epoque de Philippe II, Paris 1949, p.1160 PDF
Ömer Lütfi Barkan
Jaime Savla, la Orden de Malta y las Acciones Navales Espanolas Contra Turcos y Berberiscos en los Siglos XVI y XVII PDF
A Tietze
Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae PDF
J Eckman
N. A. Baskakov, Karakalpakskiy Yazık I. Materialı po Dialektologii, PDF
J Eckman
Nemeth Gyula, Balassa Balint es a Török Bölteszet PDF
J Eckman


ISSN: 0085-7432