Cilt 20 (1997)

TÜRKİYAT MECMUASI

İçindekiler

MAKALELER

KURULUŞUNUN 70. YILINDA TÜRKİYAT ENSTİTÜSÜ PDF
Mustafa Özkan
Cenab Şehabeddin'in Güzellik Felsefesi PDF
Hasan Akay
SAFAHÂT-BİRİNCİ KİTAB'IN DEVRİNDE UYANDIĞI AKİSLER PDF
Fatih Andı
+LAĞU / +LEGÜEKİ ÜZERİNE PDF
Mustafa S. Kaçalin
DUA VE YAS MOTİFİ OLARAK "baş aç-" TABİRİ PDF
Hayati Develi
"OĞLAN" KELİMESİ VE "GENÇLİK" KAVRAMI ÜZERİNE PDF
Musa Duman
BABA İLYÂS-İ HORÂSÂNÎ'YE AİT HALVETLE İLGİLİ MANZÛM BİR RİSÂLE PDF
Kemal Eraslan
FAL, FAL-NÂME VE BİR ÇİÇEK FALI: "DER-AKSÂM-I EZHÂR" PDF
Halil Ersoylu
FUZÛLÎ'NİN TÜRKÇE GAZELLERİNDE ÇAĞIN SOSYAL HAYATI VE MANEVÎ ÖZELLİKLERİ PDF
Şeyma Güngör
KAFKASLARDAKİ NÜFÛS HAREKETLERİ PDF
Nedim İpek
EMRÎ'NİN HAYATI VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ PDF
Yekta Saraç
KLÂSİK OSMANLI EDEBİYATINDA TİPLER I PDF
Atilla Şentürk
TA'BÎR-NÂME PDF
Hatice Tören
NEU FESTGESTELLTE WÖRTER UND WORTBEDEUTUNGEN IM CHORESMTÜRKİSCHEN (III) PDF
Nuri Yüce

KİTABİYAT

Cinanî, Cilaü'l-kulûb (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük), nşr. Doç. Dr. Mustafa Özkan, İstanbul, 1990. PDF
Atilla Şentürk
Kemal Yavuz, Şeyhoğlu Kenzü'l-Kübera ve Mehekkü'l-Ulema (İnceleme-Metin-İndeks), Ankara, 1991. PDF
Erol Ülgen
Mirza Fethali Âhunzade, Komediler (Temsîlat), Haz. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Akpınar, Ege Üniv. Edebiyat Fak. Yayını, İzmir, 1988. PDF
Fatih Andı
Leonor Fernandes, The Evolution of a Sufi İnstitution in Mamluk Egypt: The Khanqah (Memlûk Mısrı'nda Bir Sûfî Müessesesi'nin İnkişafı: Han-kah), Klaus Schwarz Verlag, Berlin, 1988. PDF
Mehmet Ali Beyhan
Ahmet İzzet Paşa, Feryadım, I, Nehir Yayınları, İstanbul 1992. PDF
Metin Ayışığı
Michael W. Weithmann, Kriesenherd Balkan, Ursprünge und Hintergründe des Aktuellen Konflikts, München 1992. PDF
Kemal Beydilli
Prof. Dr. Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri'nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, TTK, Ankara 1991. PDF
Kemal Beydilli
AFAF LUTFİ AL-SAYYID MARSOT, Egypt in the Reign of Muhammed Ali, Cambridge: Cambridge University Press, 1984. PDF
Muhammed Hanefi Kutluoğlu


ISSN: 0085-7432