TÜRK MENŞELİ BAZI ÇİN AİLELERİ: HUN, LI, JİN VE YUWEN

KÜRŞAT YILDIRIM
1.249 460

Öz


ÖZ

Türk milletine mensup çok sayıda ailenin Çin içerisinde gidip Çinlileştikleri tarihî bir hakikattir. Türk aileleri Çinlileştikleri zaman ilk iş olarak Çince aile adları almışlardır. Bu aileler tarihî süreçte türlü adlarla anılmışlar ve türlü yerlerde görünmüşlerdir. Bugünkü Çin’de bazı Çinli ailelerin menşei, taşıdıkları adlar sayesinde tespit edilebilmektedir. Bu makalede Çin kaynaklarına dayanarak Çinlileşen Hun, Li, Jin ve Yuwen adlı ailelerin tarihî seyirlerini ve bugün yaşadıkları yerleri tespit etmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Türk aileleri, Çin aileleri, Çin kaynakları, Çin, Çinlileşmek, tarih, etnoloji

 

SOME CHINESE FAMILIES FROM TURKIC ORIGIN:

HUN, LI, JIN AND YUWEN

ABSTRACT

It is a historical fact that many Turkic families went to China and became Chinese. After Turkic families became Chinese, they took a Chinese family name firstly. These families are referred to by any name and they appeared in different place in historical process. Today, origin of some Chinese families can be discovered by the names they carry. In this article, we will try to define Turkic families named Hun, Li, Jin and Yuwen who became Chinese, to identify historical course of them and to determine where they live today based on Chinese sources.

Keywords: Turkic Families, Chinese Families, Chinese Sources, China, Become Chinese, History, Ethnology.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18345/tm.38312