İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ’NDEKİ EL YAZMALARININ KATALOGU

Sadık YAZAR
3.446 514

Öz


ÖZ

Cumhuriyet’in kuruluşundan hemen sonra, Türk kültür ve medeniyetini incelemek amacıyla 1924 yılında kurulan Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde zamanla oluşmuş bir kütüphane de bulunmaktadır. Başta Türk asıllı meşhur Rus Türkoloğu Katanov olmak üzere Hüseyin Sadettin Arel, Mehmet Behçet Yazar, Osman Nedim Tuna, Ahmed Hamdi Tanpınar, Arslan Kaynardağ, Vecihe Gök gibi çok önemli isimlerin bağışlarıyla son halini alan bu kütüphanede 200 cilde yakın yazma eser de bulunmaktadır. İlk defa merhum Cevat İzgi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde bulunan yazma eserlerin katalogunu hazırlamaya başlamış; ancak bir defter halinde bulunan çalışmasını nihayet erdirememiştir. Daha sonra İsmail Güleç ve Mehmet Zeren, İzgi’nin bu defterinden de yararlanarak Katanov ve Hüseyin Sadettin Arel’in bağışları arasında yer alan 173 yazma eserin katalogunu hazırlayıp neşretmişlerdir. Bu makalede, daha önce hazırlanan katalog çalışmasına dâhil edilmeyen 71 cilt el yazma içinde bulunan 121 eserin katalogu hazırlanmıştır. Daha ziyade Osman Nedim Tuna ve Mehmet Behçet Yazar’ın bağışları arasında yer alan bu ilave yazma eserlerin kataloguna yer verilmeden evvel katalogu hazırlanan yazma eserler hakkında genel bir değerlendirme ile katalogun hazırlanma safhasında dikkat edilen hususlara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi Yazma Eser Koleksiyonu, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Osman Nedim Tuna Bağışları, Mehmet Behçet Yazar Bağışları, Yazma Eser Katalogu

 

THE CATALOGUE OF MANUSCRIPTS IN

THE RESEARCH INSTITUTE OF TURKOLOGY

 

ABSTRACT

There is a precious library consisting of several collections that occurred over time in the The Research Institute of Turkology was established to research the Turkish culture and civilization immediately after the founding of the Republic, in 1924. There are also about 200 volumes of manuscripts in this library which has taken its final form with donations of some scientists like the renowned Russian Turkolog Nikolay Fyodoroviç Katanov, Hüseyin Sadettin Arel, Mehmet Behçet Yazar, Osman Nedim Tuna, Ahmed Hamdi Tanpınar, Arslan Kaynardağ and Vecihe Gök. For the first time, Cevat İzgi had begun to prepare the catalog of the manuscripts in The Research Institute of Turkology; unfortunately he could not finish his catalog that currently being preserved in a notebook form. Then İsmail Güleç and Mehmet Zeren, have prepared the catalog of 173 manuscripts exist in the colleciton of Katanov and Hüseyin Sadettin Arel utilizing İzgi’s aforemenstioned notebook and published it in 2009. In this article, it will be located the catalog of 121 manuscripts (in 71 volumes) excluded in the previously prepared catalog. Before the catalog, it is devoted an overview on the manuscripts whose catalog has been prepared and some notes that have taken into consideration in preparation of the catalog.

Keywords: The Manuscript Collections of The Research Enstitute of Turkology, The Research Enstitute of Turkology, Donations of Mehmet Behçet Yazar and Osman Nedim Tuna, The catalog of Manuscripts.


Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18345/tm.38284